Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Sr Veronica 80

PROGRAM FÖR VÅREN 2019:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Berget söker medarbetare

04 jan 2019

Är diu den vi söker?

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

01 maj 2018

• 28-31/3 RETREAT med Allan Willny
• 29-31/3 LÄKANDE TONER med Jarmo Nykiri
• 13/4 - 17/4, RETREAT i stilla veckan - ”Du som gick före oss” med BO ZETTERLUND, präst i Hedemora.
• 18/4 - 23/4 PÅSK PÅ HELA BERGET

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

2 Sam 7:4-5a, 12-14a, 16, Rom 4:13, 16-18, 22 och Matt 1:16, 18-21, 24a
Allsmäktige, evige Gud, under den helige Josefs trogna vård lät du frälsningens mysterium ta sin början på vår jord. Hör hans bön och hjälp din kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas.

Liksom Maria blev Herrens tjänarinna, blir Josef sin Herres tjänare. Utan ett ord av tvekan. Han ställer inte ens en fråga. Inte ett ord är bevarat ur hans mun. Han är det tysta föredömet i trons lydnad. Det är en tystnad i både glädje och smärta. Smärtan och rådvillighet över om han ska överge Maria eller inte. Glädjen över ängelns budskap i drömmen. Smärtan över fattigdomen i samband med Jesu födelse och glädjen över Frälsarens födelse. Smärtan över Jesusbarnets lidande vid omskärelsen och Josefs glädje över Jesu Heliga Namn. Smärtan över att höra Symeons profetia om detta barn som skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid och det svärd som ska genom Marias själ. Josefs glädje över insikten om Frälsningens innebörd och vad det innebär för hela mänskligheten. Smärtan vid flykten till Egypten och glädjen över avgudarnas fall i Egypten. Smärtan vid svårigheterna för Maria och Jesusbarnet under återvändandet från Egypten och glädjen över arbetet och det vardagliga livet med Jesus och Maria i Nasaret. Smärtan vid förlusten av Jesusbarnet i Jerusalem och glädjen vid återfinnandet av honom i templet. Och överallt och alltid denna tystnad och stillhet.

Josef är en förebild för hur alla gemenskaper ska ledas och skyddas. Här i tiden måste livet skyddas och vårdas, eftersom det hela tiden hotas och angrips. Josef skyddade och vårdade frälsningens mysterier i dess början; inte med ord utan med det vardagliga livet i tystnad. Men ett ord är hans; namnet på Guds Son som blivit människa, Jesus; ”du skall ge honom namnet Jesus”. Namnet Jesus är Josefs ord, och detta namn blir Kyrkans bön; jesusbönen.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

BILDTERAPI OCH MEDITATION

Kursen kräver inga förkunskaper. Allt material tillhandahålls vid kursen. Kursledare är KARIN SZABÓ, leg. Psykolog och Bildterapeut sedan mer än 30 år tillbaka.

RETREAT - ”Var inte rädd”

Retreatledare är SR VERONICA OP, författare och medarbetare på Berget.