Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR:

Kommunitetsbild

INSAMLING TILL NYA DUSCHAR PÅ S:T DAVIDSGÅRDEN:

S:t Davidsgården
Se hur långt insamlingen kommit!

Under detta år påbörjar vi en stor renovering av S:t Davidsgårdens duschar och toaletter.
Vi hoppas samtidigt kunna komma tillrätta med ventilationen och utöka antalet duschar på de båda våningsplanen från två till sex duschar.
Därför inleder vi en stor insamling av medel för att kunna genomföra denna viktiga satsning!
Gåvor tas tacksamt emot på bankgiro: 574-3323

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

11 feb 2016

• 18-21 februari, Retreat; Herre, visa mig vägen..., Benjamin Lundqvist
• 19-25 februari, Sesshin - att röra vid hjärtat, Martin Nilsson och Katarina Lundberg
• 3-6 mars, Retreat; Livets bröd, Leif W Östborg
• 3-6 mars, Kurs; Meditativt måleri, Birgitta Löwendahl
• 14-17 mars, Retreat; Jesus Kristus möter mig, Bo Zetterlund
• Se mer information om fader Mathew Chandrankunnel och hans kurser dialog mellan religioner och om relationen mellan tro och vetenskap och hans retreat om Kristi förvandlande kraft.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Joel 2:12-18, 2 Kor 5:20-6:2 och Matt 6:1-6, 16-18
Herre, med helig fasta bereder vi oss för vår kamp mot ondskans makt och ber att du under dessa fyrtio dagar rustar oss med bönens och återhållsamhetens vapen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

I dag inleder sex personer i kommuniteten Den Heliga Treenigheten sin eukaristiska fasta, samtidigt som den stora fastan inleds, med Askonsdagens botakt. Vi tar inte emot kommunion under denna fastetid, och det finns en djup smärta i detta, men också ånger, det är en tid omvändelse och bikt. Vi ber om förlåtelse för allt vi brutit mot, när vi stått i vägen för Gud, när vi inte visat barmhärtighet, kärlek mot varandra och andra, ångrar oss och gör bättring. Fastetiden är för alla en kallelse till omvändelse, ånger, tårar… Och det är denna väg som alltid leder fram till befrielse, försoning och glädje eftersom vi möter Guds barmhärtighet! Det är ett ständigt mirakel att Guds barmhärtighet kan lysa i våra liv, och inspirera var och en av oss till att älska vår nästa och ägna oss åt andliga och kroppsliga barmhärtighetsgärningar. I de kroppsliga barmhärtighetsgärningarna rör vi vid Kristi kropp i våra bröder och systrar som behöver mat, kläder, beskydd och besök; i de andliga barmhärtighetsgärningarna – som bön och förlåtelse - rör vi mer direkt vid vår egen syndfullhet. De kroppsliga och de andliga barmhärtighetsgärningarna får aldrig skiljas åt och det är ytterst något fördolt. Fadern som ser i det fördolda vill i denna fastetid göra oss uppmärksamma på att han, från korset, ser på oss med kärlek. Denna kärlek upptäcker vi i vårt fördolda liv, att vi är orubbligt älskade. Han hör och ser oss i det fördolda!


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STEG 11 HELG

”Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.”

”BÖN OCH FASTA”

Retreatledare är ALLAN WILLNY, präst i Ösmo-Torö församling.