Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Tystnadssymposiet 2015
Anmälan till Tystnadssymposiet 2015: HÄR

INSAMLING 2015!
S:t Davidsgårdens fasad
Se hur långt insamlingen kommit!

Under detta år påbörjar vi en stor renovering av S:t Davidsgårdens duschar och toaletter.
Vi hoppas samtidigt kunna komma tillrätta med ventilationen och utöka antalet duschar på de båda våningsplanen från två till sex duschar.
Därför inleder vi en stor insamling av medel för att kunna genomföra denna viktiga satsning!
Gåvor tas tacksamt emot på bankgiro: 574-3323

Kom som volontär!
VolontärSenaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

14 aug 2015

• 31/8-3/9, "Stig in i vår bönerytm"!
• 18-20 september, TYSTNADSSYMPOSIUM - Thomas Merton - med erfarenhet av tystnad
• 10-13 september, Retreat; Ett är nödvändigt, Leif W Östborg
• 24-27 september, Retreat; Hemmet är nu liksom en kyrka, p Fredrik Emanuelson OMI
• 25-27 september, Kurs; Tro och vetande, Jan Blomgren och Sr Veronica OP

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jer 1:17-19 och Mark 6:17-29
Herre befria oss från feghet, rädsla och missmod och ge oss hopp och för oss själva, för hela mänskligheten, det hopp som är förankrat i himlen!

Herodes halshugger Johannes Döparen. Det påminner oss om vad rädsla kan ställa till med, när vi är mer känsliga för vad människor tycker om oss än vad vårt eget samvete säger oss. Vi märker detta så tydligt i vår tid, hur det onda släpps in genom vår rädsla och dövhet för samvetets röst. Vi förlorar så det sant mänskliga, människans öppenhet för sanning och skönhet, sinnet för det som är moraliskt gott, friheten och ett samvetet som har sitt ursprung i Gud.

Det har också att göra med vår medvetenhet om att vi är dödliga. Herodes kan döda andra men verkar inte alls förbereda sin egen död. I allt bör vi leva som om vi skulle dö i dag. Om ditt samvete är gott, så fruktar du inte döden särskilt mycket. Att öva upp lyhördheten för samvetet förbereder oss för att kunna dö en salig död.
Men samvetet har också med mässan och den kristna gudstjänsten att göra. För att svara på Herrens inbjudan bör vi förbereda oss för detta så stora och heliga ögonblick. Ett rent samvete är nödvändigt för att ta emot Kristi kropp och blod. Herodes skulle aldrig kunna ta emot nattvarden. Och Paulus uppmanar oss att rannsaka vårt samvete inför mässan: ”Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet eller dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig” (1 Kor 11:27-29). Den som är medveten om en svår synd behöver bekänna sin synd och gå till bikt, innan han går till kommunion. Så kan vi fria, öppna för sanningen, skönheten och det goda vara Guds redskap för försoningen, för människans värde och värdighet, vara en motkraft, i vår tid, i vår kultur.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MEDITATIONSDAGAR

Dagar för vila och återhämtning. Meditation erbjuds cirka 4 timmar per dag med en instruktion för dig som är nybörjare

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.