Välkommen hem till Berget

VÄLKOMMEN TILL BERGET SOMMAREN 2016!
Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR:

Kommunitetsbild

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

30 jun 2016

• 14-17 juli, Retreat: Min vän är min och jag är hans, Annika och Urban Nordqvist
• 18-21 juli, Retreat; Andlighet och mänsklighet, Tommy Hällkvist
• 21-24 juli, Retreat; Gud i dina händer..., Inger & Björn Gustavsson
• 25-28 juli, Meditativt måleri, Birgitta Löwendahl


Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Am 7:10-17 och Matt 9:1-8
Himmelske Fader, du som helgade den unga kyrkan i Rom med martyrernas blod och lät henne bära frukt i överflöd, låt oss hämta kraft ur deras kamp, så att vi aldrig vacklar, och glädjas över deras seger, så att vi aldrig tappar modet. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Vi firar i dag Roms första martyrer och ber om hjälp att bevara våra hjärtan, och om nåden att få vittna om Kristus med våra liv!

"Varför bär ni onda tankar i era hjärtan?", frågar Jesus. De skriftlärda tänkte onda tankar om Jesus. På samma sätt tänkte Amasja, prästen i Betel, onda tankar om profeten Amos, men han bevarade sitt ödmjuka hjärta: ”Jag är varken en profet eller en profetlärjunge, jag är en boskapsherde, som lever av mullbärsfikon. Men Herren kallade mig!”. Kejsar Neros onda tanke var att skylla branden i Rom på de kristna. Martyrernas enda räddning var att inte reagera med onda tankar. Det handlar om att bevara sitt hjärta, från onda tankar, att avvisa de onda tankarna och ersätta dem med Kristi tankar, att näras och formas av Kristi kärlek. ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna!”

”Herre, jag förtröstar på dig, för mig räcker din helt vanliga försyn, din dagliga hjälp”.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

30-DAGARS IGNATIANSK RETREAT - fördelad på tre somrar, del 2

Denna retreat följer den visdom som den spanske 1500-talsmystikern Ignatius av Loyola har presenterat i boken Andliga övningar.
Under denna period kan enskilda göra en 8-dagars ignatiansk retreat.

STILLA DAGAR

Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du lägger upp dagen som du själv önskar.