Välkommen hem till Berget

VÄLKOMMEN TILL BERGET SOMMAREN 2016!
Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.


LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR:

Kommunitetsbild

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

13 jul 2016

• 25-28 juli, Retreat; Ett förvandlande möte, Björn Fyrlund
• 1-4 September, Stilla Dagar med meditation, leds av Kommuniteten på Berget
• NYINSATT 8-11 September, Pilgrimsvandring, Kristina Andersson


Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Tillägg till Daniel B: 26-67
"Herrens ängel hade stigit ner i ugnen tillsammans med Asarja och hans kamrater. Han svepte undan den flammande elden och gjorde det så svalt inne i ugnen som om en daggfrisk vind hade blåst rakt igenom den. Elden rörde dem inte alls och vållade dem varken smärta eller obehag.
Då började de tre männen med en röst lova, ära och prisa Gud inne i ugnen:
Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud, lovad och upphöjd i evighet, och prisat vare din härlighets heliga namn, lovprisat och upphöjt i evighet.
Prisad vare du i din heliga härlighets tempel, lovsjungen och förhärligad i evighet.
Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ner i djupen, lovad och upphöjd i evighet.
Prisad vare du på din kungatron, lovsjungen och upphöjd i evighet.
Prisad vare du i himlens boningar, lovsjungen och ärad i evighet.
Prisa Herren, alla hans verk, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni himlar, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni hans änglar, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, himlens hela här, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, sol och måne, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, himlens stjärnor, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, regn och dagg, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla vindar, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, eld och solglöd, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, köld och hetta, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, nätter och dagar, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ljus och mörker, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, frost och köld, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, rimfrost och snö, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, blixtar och moln, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, du jord, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, berg och höjder, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, allt som växer på marken, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, hav och floder, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla källor, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla himlens fåglar, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, alla vilda och tama djur, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni människor, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, Israel, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni hans präster, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni hans tjänare, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, lovsjung och upphöj honom i evighet, ty han har låtit oss undkomma dödsriket och befriat oss ur dödens våld, han har räddat oss från ugnens flammande lågor, ut ur elden har han räddat oss.
Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Prisa Herren, gudarnas Gud, alla ni som fruktar honom, lovsjung och tacka honom, evigt varar hans nåd".


Vi lovsjunger vår himmelske Fader tillsammans med alla skapade varelser (med den helige Franciskus ord):
Allsmäktige Fader, dig allena, du den högste, tillkommer allt lov och pris, din är äran och välsignelsen och ingen människa är värdig att nämna dig vid namn.
Lovad vare du, min Herre, med hela din skapelse, alldeles särskilt för herr broder Sol, som gör dag, genom honom ger du oss ljus. Och han är skön och strålande i all sin glans, så är han en sinnebild för dig, du den Högste.
Lovad vare du, min Herre, för syster Måne och stjärnorna, på himlavalvet har du skapat dem, skimrande och ljuvliga och sköna.
Lovad vare du, min Herre, för broder Vind, och för luft och moln och klar himmel och allt slags väderlek, genom vilken du livnär dina skapade varelser.
Lovad vare du, min Herre, för syster Vatten, mycket nyttig är hon och ödmjuk och dyrbar och ren.
Lovad vare du, min Herre, för broder Eld, med honom lyser du upp mörkret för oss, och han är skön och munter och stark och mäktig.
Lovad vare du, min Herre, för vår syster moder Jord, som när oss och vakar över oss och frambringar allehanda frukter och prunkande blommor och gräs.
Lovad vare du, min Herre, för dem som förlåter av kärlek till dig och tåligt bär sjukdom och andra vedermödor.
Saliga de som håller ut i frid, ty du, den allra högste, ska ge dem livets krona.
Lovad vare du, min Herre, för vår syster den kroppsliga Döden, henne som ingen levande kan undkomma.
Ve dem som dör i dödssynd; saliga de som möter döden inneslutna i din allra heligaste vilja, ty den andra döden kan inte göra dem något ont.
Lova och välsigna min Herre och tacka honom och tjäna honom i stor ödmjukhet.LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MEDITATIVT MÅLERI

Genom att måla och forma kan vi få möta våra egna inre bilder och i skapandet öppna dörren till den inre vägen.

RETREAT - ETT FÖRVANDLANDE MÖTE

Om att bottna allt djupare i överlåtelse.