Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Tack

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

12 apr 2018

• 26-29 april, Retreat; Möte med den uppståndne, Rolf Pettersson
• 26-29 april, Ju-jutsu - mental träning - zen, Ingemar Sköld

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Apg 9:1-20 och Joh 6:52-59
Allsmäktige Gud, låt oss, som lärt känna den uppståndne Herren, genom kärlekens Ande stå upp till det nya livet i honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Kyrkan är till för sådana som Paulus som kommer med mordlust och annat bråte, och som varsamt leds in i kyrkans sakramentala liv, in i dopets, in i Kristi kropps och blods mysterier, och får erfara så konkret som Jesus säger det: ”Mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck”. I aposteln Paulus ser vi hur förvandlande det sakramentala livet är i en människas liv, ja att ta emot Kristi sanna kropp och sanna blod är i sanning livgivande, heliggörande, helande och till och med gudomliggörande.

Kyrkan gör ständigt Kristi oblodiga offer av sin kropp och sitt blod närvarande i denna värld, och så fortsätter den mystiska lovsången och samtidigt det fortsatta gudomliggörandet, när vi äter Kristi verkliga föda och verkliga dryck, hans kött och blod, som han offrat för allas vår frälsning.

För som Kyrillos av Alexandria skriver på 400-talet så äter vi inte ett vanligt kött i Eukaristin, utan det verkligt livgivande köttet, ja Ordet som blev kött, förenat med köttet i en gudomlig person, och som ger evigt liv. Som Gud är han av naturen livgivande och när han förenades med sitt kött, gjorde han också detta kött livgivande, som han säger: ”om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet”. Och därför är uppmaningen att förbli i Jesus Kristus något sakramentalt; ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom”. Så djupgående är inkarnationens mysterium, att människans kött verkligen har blivit hans eget kött, som för oss och vår frälsnings skull både blev människa och kallades Människosonen. Varje Eukaristi uppfylls Jesu ord: ”Detta är brödet som har kommit ner från himlen”.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MARIA I VÅR TID

Genom samtal och meditation med Guds Moder Maria i fokus kan en djupare förståelse för hennes betydelse som förebild och vägvisare äga rum. Dessa dagar leds av BIRGITTA LÖWENDAHL, leg. psykoterapeut, konstnär och initiativtagare till föreningen Maria Regina Caeli.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön