Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

20 nov 2017

• 30/11-3/12, Retreat; Låt försona er med Gud, f Peder Bergquist
• 4-7 december, Stig in i vår bönerytm
• 11-14 december, Stilla dagar med meditation
• 30/12-2/1, Nyårsretreat eller Nyår med meditation och rekreation
• 4-7 januari, Trettondedagsretreat; Ljuset lyser i mörkret, Peter Artman
• 18-21 januari, Retreat; Ära då Gud med Er kropp, Sr Sofie OP, Rögle kloster

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Hos 2:14b, 15b, 19-20, Matt 25:1-13
Herre, var oss nära i alla våra böner, och låt oss genom den heliga Cecilias förmedling, få svar och hjälp av din barmhärtighet.

Vi firar den heliga Cecilia, jungfru och martyr. Det berättas att hon lovsjöng Gud i sitt hjärta samtidigt som musikanterna spelade vid det bröllop som aldrig fullbordades sedan hon vägrat gifta sig. Hon lovade istället Kristus sin trohet! Vi ber om den heliga Cecilias förbön så att också vi förblir Kristus trogna.

Det är Herren som har sista ordet och det är i honom som vi har vår trygghet. Jungfrun och martyren Cecilia lovade Kristus trohet, och hon uppmanar oss i dag att också lova Herren trohet, och att förnya detta löfte varje dag. När vi böjer knä inför sakramentet är det detta vi gör, vi lovar Herren trohet, vi erbjuder honom vårt liv och vill tjäna honom, vi säger till honom: ”Jag älskar dig!”

”Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’” Vi vet att när allt går mot sitt slut, då närmar sig vår befrielse. Varje år, varje dag, varje timme kommer vi närmare mötet med den himmelske Brudgummen.

Marmorfiguren av den heliga Cecilia i Santa Cecilia in Trastevere, hennes kyrka i Rom, lär visa hur hon såg ut när hon hittades i sin grav, när den öppnades år 1595, mer än 1200 år efter hennes död. Hon ligger på sidan, med ansiktet mot golvet, bortvänd. Man ser såret i nacken efter ett svärdshugg. Med utsträckta fingrar visar den förblödande kvinnan sin tro: tre fingrar för Treenigheten, ett för Guds enhet, med andra handen välsignar hon.

Hon hade vigt sitt liv helt och hållet åt Kristus, ändå skulle hon tvingas till att gifta sig. Under bröllopsmusiken sjöng hon till Gud i sitt hjärta, och så blev hon musikens och sångarnas helgon. Vi sjunger i Cecilias ställe, hon vars röst inte fick lovprisa den hon verkligen älskade, hennes röst ljuder när vi sjunger ur Cecilia, den svenska katolska psalmboken, som bär hennes namn.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - “Min frid ger jag er”

Retreatledare är JIM LAGERLÖF, präst i Hudiksvall.

TRO OCH VETENSKAP

Newtons gravitationslag i förening med evolutionslära ledde till en vetenskaplig världsbild där utrymmet för Gud att verka blev synnerligen begränsat. Det ledde i sin tur till starka motsättningar mellan vetenskap och tro. Den naturvetenskapliga forskningen, delvis alldeles ny, har lett till en ny världsbild.