Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Tystnadssymposiet 2015
Anmälan till Tystnadssymposiet 2015: HÄR

INSAMLING 2015!
S:t Davidsgårdens fasad
Se hur långt insamlingen kommit!

Under detta år påbörjar vi en stor renovering av S:t Davidsgårdens duschar och toaletter.
Vi hoppas samtidigt kunna komma tillrätta med ventilationen och utöka antalet duschar på de båda våningsplanen från två till sex duschar.
Därför inleder vi en stor insamling av medel för att kunna genomföra denna viktiga satsning!
Gåvor tas tacksamt emot på bankgiro: 574-3323

Kom som volontär!
VolontärSenaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

20 jul 2015

• 13-16 augusti, Retreat; Gud, låt mig bära frukt i år, Henrik Lindeskog
• 24-30 augusti, Kontemplativ retreat, Sr Johanna Schulenburg
• 31/8-3/9, Meditationsdagar, Ingrid Eriksson
• 31/8-3/9, Retreat; Någon lade skytteln i din hand, Carl-Göran Amnell
• 18-20 september, TYSTNADSSYMPOSIUM - Thomas Merton - med erfarenhet av tystnad

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

BERGETS DAGLIGA ÖVERLÅTELSEBÖN
Vi ber denna bön och överlämnar allt i Guds händer i början av varje ny dag. Den inledande formuleringen förutsätter närvaron av sakramentet, framställt på altaret eller i tabernaklet, sakramentskåpet

Herre, vi tillber dig i ditt heliga sakrament.
Vi tackar dig för att du kallar oss
och vill samla oss till en enda familj,
som kan vittna om din kärlek för alla människor.
Vi överlämnar hela denna dag i dina goda händer.
Fyll den med din närvaro.
Gör oss lyhörda för din Andes ledning,
så att vi i allting gör din vilja och tjänar dig.
Ge oss, genom den helige Josefs förbön,
allt det vi behöver för att förvalta Bergets resurser
enligt din vilja och till människornas bästa.LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MÅ DIN VÄG GÅ DIG TILL MÖTES

- om att urskilja vägen och att se sitt liv utifrån Guds nåd och omsorg.

8-DAGAR IGNATIANSK RETREAT

Utgår från Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Man bör redan ha gått en introduktionskurs och vara förtrogen med den ignatianska metoden och dess andliga vägledning från kortare retreater.