Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

BOKA RETREATER OCH KURSER FÖR VÅREN 2020


VÄLKOMMEN MED TILL BANGLADESH (tryck på bilden för mer information)
Bangladesh 2019

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 3/1 - 6/1, TRETTONDEDAGSRETREAT
• 9/1 - 16/1, STIG IN I VÅR BÖNERYTM
• 16/1 - 19/1, RETREAT - Tro, hopp och kärlek
• 23/1 - 26/1, RETREAT - ”Uppenbarelsens ljus”
• 23/1 - 26/1, ATT BE MED IKONER, Bibelmeditationerna utformas som korta introduktioner och övergår i möjlighet till tyst bön, att sitta sig till stillhet, under 20 minuter. Vägledningarna fördjupar förståelsen av ikonens budskap och teologi.
• 30/1 - 2/2, THAI CHI MED KROPPSBALANSERING, MEDITATION OCH AVSPÄNNING FORTSÄTTNINGSKURS DEL 1

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Ps 62:6-9, Luk 23:46
Fader, jag överlämnar mig till dig.
Gör med mig vad du vill.
Vad du än gör med mig, tackar jag dig.
Jag är redo till allt, jag är med på allt.
Må bara din vilja ske med mig och med allt skapat.
Jag önskar ingenting annat, min Gud,
ty du är min Fader.


Gud vill ge sig själv till oss, det är en egenskap hos Gud, att han vill meddela sig själv till oss, och det är detta som sker i Treenighetens mysterium. Fadern ger sig helt till Sonen, Sonen ger sig helt till Fadern, utan att hålla något tillbaka. Han är helt och fullt överlåtelse. I skapelsen vill Gud ge sig helt till människan. I Jesu liv fortsätter denna överlåtelse, både gentemot Fadern och gentemot människan, ända till döden, döden på ett kors. I Eukaristin blir denna Jesu gåva förevigad. Treenigheten är en ostoppbar rörelse av att ge sig själv.

Människans viktigaste egenskap är mottagligheten, att ta emot den som ger sig själv. Hela livet är ett övande i att ta emot och att överlåta, lämna tillbaka. I döden måste vi ge tillbaka allt, men det blir inte tomt, utan fullt, vi erfar livets fullhet: ”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom” (1 Kor 2:9).

Den främsta uppgiften vi människor har är att överlåta oss själva till Gud, att ge oss själva: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande” (Luk 23:46). Symeons lovsång är en verklig överlåtelsebön. När Symeon sett Frälsaren fylls han med frid och överlämna allt i Guds händer. Denna scen är det sista Rembrant målade, sedan dog han, och så kunde han också lämna allt tillbaka till Gud. Symeon visar den människan som låtit sig uppfyllas av den helige Ande, som prioriterar den andliga aspekten av livet, som låter den helige Ande få öppna hans ögon för det inre, andliga livet. Han såg gåvan i det lilla barnet, Frälsaren. Oavsett vad som händer i vårt liv, sjukdomar, död, förluster, någonting så är ovisst i vårt liv, så är överlåtelsen vår bästa och mest fruktbara hållning. Att hålla fram allt inför Gud och ge honom det och lita på honom. Allt allt sker i förening med honom, är försonat i honom, att vara tillfreds med sig själv och sitt liv, i Gud och med honom. ”Fader, jag överlämnar mig till dig” (Charles de Foucaulds överlåtelsebön).

Överlåtelsen är en process, ingenting statiskt, den måste ständigt växa och efterfrågas. Den är inte passiv, utan högsta formen av aktivitet, och samtidigt är det ett mottagande av vad endast Gud kan göra. Här är samverkan med Gud total.

Överlåtelsen är endast möjlig genom övning, att öva sig i att överlåta sig gör att man lär sig att överlåta sig… Överlåtelsen förutsätter att man tagit emot och accepterat livet som en gåva ur Guds hand. Om man har tillit till den hand som gett oss livet kan man också ge det tillbaka till den handen.

En mycket viktig aspekt av livet är accepterandet av livet, som det varit, och som det är. Den andliga aspekten av accepterandet är förlåtelsen. När vi blir äldre och äldre för varje dag så finns nyckeln till livet i att ta emot förlåtelsen. Förlåtelsen ges på många olika sätt, i dopet, Eukaristin, o.s.v. men kulminerar i biktens sakrament, och sakramenten visar att förlåtelsen måste tas emot med öppna händer. Det är viktigt att förbereda bikten, att rannsaka sig själv. Men det är lika viktigt vad som kommer efter bikten… Vi behöver tid och ro efter mottagandet av förlåtelsen för att förlåtelsen ska kunna tränga ned i oss på djupet.

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min tillflykt, min starka klippa.
Sätt alltid din lit till honom, du folk,
öppna ditt hjärta inför honom.
Gud är vår tillflykt.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.

RETREAT - ”Längtan”

Ledare för retreaten är BO ZETTERLUND, präst i Hedemora.

BERGETS NYHETSBREV:
  Prenumerera på Bergets Nyhetsbrev
 • Veckans gudstjänster
 • Kommuniteten
 • Boklådan
 • Vad är Berget?
 • Volontär på Berget
 • Vän med Berget
 • Retreat och meditation
 • Läsplan
 • Swish
 • STÖD BERGET: läs mer i vår DONATIONS- OCH GÅVOINFORMATION
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!