Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).

"Det var som att öppna en slussport och låta vattnet strömma in, nivåskillnaderna utplånades. Äntligen fick jag segla ut, tiden var inne" (Marianne).

Senaste Unum:
Vårt nya program för sommaren och hösten 2017:Nystart

Rabatter

Intervju med föreståndaren om Bergets ekumeniska kallelse
Treenighetsikonen

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

22 maj 2017

• 1-4 juni, En retreat om Jungfru Maria, Sr Veronica OP
• 15-18 juni, Yoga och meditation, Lena K-L och Charlotta L
• 19-23 juli Meditationsdagar, Ingrid Eriksson
• 6-9 juli, Retreat; Djup ropar till djup, Annika & Urban Nordqvist
• 20-23 juli, Retreat; Kom du mitt ljus, och upplys mitt mörker. Inger & Björn Gustavsson

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Apg 1:12-14, 1 Pet 4:13-16, Joh 17:1-11a
Fader, för att rädda människan blev Kristus människa i världen och återvände efter lidande och död till platsen vid din högra sida. Låt oss få erfara att han, som är ett med dig i härlighet och ära, är med oss alla dagar till tidens slut.

Under den sista påskveckan förblir vi i bön i väntan på Pingstdagen, åminnelsen av den heliga Andens utgjutande över apostlarna. Denna Ande är ständigt närvarande i vårt kristna liv, därför att vi genom dopet och konfirmationen har fått dess insegel en gång för alla. Anden verkar också i Eukaristin och förvandlar våra gåvor, bröd och vin, till Herrens kropp och blod. Må den heliga Andens nåd tränga in i våra hjärtan så att vi värdigt kan fira denna Eukaristi.

”Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor.” Sjunde påsksöndagen infaller mellan Kristi Himmelsfärdsdag och Pingst. Kristus har i synlig gestalt lämnat sina lärjungar. Apostlarna återvände till Jerusalem, där de höll ihop under ständig bön, tillsammans med jungfru Maria. Vi ser i dag den bedjande kyrkan i väntan på den utlovade Hjälparen, den Helige Ande. Denna tid har fått ett eget namn, Pingsnovenan, de nio dagarna före Pingst. Kyrkan uppmanar oss att under dessa dagar särskilt be om Anden.

Förebilden för all kristen bön är Jesus Kristus, vår Herre, den sanne Översteprästen, och hans stora förbön i johannesevangeliet. Kristus är inte bara solidarisk med sitt folk, som Mose var. Han tar upp synden i sin egen kropp. Han blir ett med synden. Hans bön kulminerar i att han ger sitt liv för sina vänner. Han gör det av kärlek. För att stifta ett nytt förbund och ge oss ett nytt hjärta. Det nya förbundet är skrivet i våra hjärtan med hans eget blod. Kristus ber på korset för sina bödlar. Han öppnar dörren till paradiset för den botfärdige rövaren. Hans bön och offer vädjar till Faderns hjärta. Jesus sitter på Guds högra sida och vädjar för oss, hans bön är en sköld mot alla som anklagar oss. Därför firar vi altarets allra heligaste sakrament, det nya Förbundets evigt gällande offer, det konkreta beviset för att Jesus ber för oss.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - om jungfru Maria

Maria, som försvann ur vår kultur under en längre tid, är på väg tillbaka. Många möter henne, blir medvetna om hennes närvaro och skulle vilja veta mer om henne, lära känna henne på ett djupare sätt.

VÄNFÖRENINGENS ARBETSDAGAR

Välkommen att dela arbete, gemenskap och bön några dagar i vår fantastiska miljö.