Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Berget söker husmor!
Unikt tillfälle att få arbeta som husmor, att leva i en kristen gemenskap, att varva bön, arbete och matlagning till Guds ära.
För mer information kontakta Peder Bergqvist: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Vi behöver hjälp med städningen av våra gårdar!
Vi söker dig som vill göra en insats, tycker om att städa, och vill dela vår gemenskap med mycket bön och en underbar miljö för ande, själ och kropp! Om du är intresserad, kontakta Ingrid: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Kom till Berget som volontär!
Något för dig som söker gemenskap och bön i kombination med att få en uppgift. Vi behöver hjälp med städning och i köket. Som volontär på Berget får du också del av vår nya volontärfördjupning. Se mer genom att trycka här!

30-dagars

Bläddra i vårt program för hösten 2014! Vill du få det hemskickat så skriv till: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)BERGETS NYHETSBREV

Kuvert
Vill du få Bergets nyhetsbrev? Läs mer...

Boklådan

Läsplan

STÖD BERGET, DONATIONS- OCH GÅVOINFORMATION
Om du vill ge en donation eller gåva till Berget.
Läs mer...

Senaste ritningarna för utbyggnaden av S:t Dominicus kapell
dominicus

Stiftelsen Berget har av Länstyrelsen Dalarna fått EU-stöd till en "Energikartläggning" för att kunna se över alla våra fastigheter och anläggningar och få en helhetsbedömning inför framtida energiinvesteringar:
Energikartläggning

Syster Veronica


Den heliga familjen
LÄS SYSTER VERONICAS BLOGG!

Sr Veronicas blogg, Berget på Facebook, med mera

Senaste nyheterna

Tips på kurser och retreater

22 sep 2014

• 16-19 oktober, Retreat; Led mina steg som du har lovat, Martin Boström
• 23-26 oktober, I det fördolda - Hjalmar Ekström, kursen leds av Carl-Göran Amnell
• 30/10-2/11, Allhelgonaretreat, Sr Veronica OP

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

13 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

30 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Ords 21:1-6, 10-13 och Luk 8:19-21
Ge oss Herre, himmelske Fader, kraft att alltid vilja det vi vet att du vill, det som behagar dig, så att vi tända med din helige Andes eld kan följa i fotspåren av din älskade Son.

Jesus säger att hans mor och hans bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det. Han pekar på en ny ordning där vi infogas i en ny gemenskap som både går utöver och sammanbinder familjer, släkter, folk, länder. Vi alla, som har blivit friköpta i Kristi blod av alla stammar och språk och folk och länder har församlats i en enda kyrka och vi lovprisar den ende Treenige Guden i en enda lovsång. Här i den heliga eukaristin är vi allra innerligast förenade med den himmelska kyrkans gudstjänst, med den alltid saliga jungfru Maria, den helige Josef, de heliga apostlarna och martyrerna, Padre Pio och alla de heliga.

Ja, i dag firar vi Padre Pio, franciskan och präst. Framförallt en stor själasörjare med utomordentlig hängivenhet som biktfader, genom sin omsorg om sjuka och fattiga, tjänande i bön och ödmjukhet. Han beskriver i ett brev hur den gudomlige Byggmästaren skaffar stenar till den eviga tempelbyggnaden genom ständiga hugg med den hälsosamma mejseln och en mycket noggrann slipning. ”Varje själ som är ämnad för den eviga härligheten kan bäst beskriva sig själv som en sten i den eviga byggnad som håller på att resas. Byggmästaren som väljer de stenar som skall ingå i byggnaden måste först tukta dem. Detta sker genom slag med hammaren och mejseln.” Byggmästaren använder hammaren och mejseln för att forma oss. Det handlar om livets skuggor, rädslor, frestelser, andens bedrövelse, sjukdomar och svagheter. Padre Pio manar oss att inte tappa modet, utan ”öppna ert hjärta för denne himmelske läkare, överlåt er med fullt förtroende i hans heligaste famn. Han behandlar er som en utvald som på nära håll skall följa honom upp på Golgata kulle”. ”Tappa inte modet! Ibland visar sig Jesus. Tacka honom för det. Om han gömmer sig, tacka honom ändå. Allt det där hör till kärlekens kurragömmalek. Jag vill att ni tillsammans med Jesus på korset överlåter er ande och ropar med Jesus: Det är fullbordat.” Den 23/9 1968 fick Padre Pio själv, formad efter den korsfäste, märkt med Jesu fem sårmärken, ropa: ”Det är fullbordat” och gå in i den eviga lovsången.


Läs mer om Bergets vision:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MINDFULNESS

Mindfulness är det begrepp för övningsformer på meditativ grund som används inom medicin för stresshantering och för återfallsprevention mot dysfunktionella mönster som depression och beroendesjukdomar.

EN FRAMTID OCH ETT HOPP!

Om att söka Herren, och samtidigt stadens bästa. Genom Jeremias brev till de deporterade utmanas vi att låta oss älskas närmare människor och folk, stad och land.

  • Vad är Berget?
  • Volontär på Berget
  • Vän med Berget
  • Retreat och meditation