Välkommen hem till Berget

VÄLKOMMEN TILL BERGET SOMMAREN 2016!
Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Ekumeniskt symposium

Peder 50

Intervjuer med kommuniteten:
Kommunitetsbild

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

08 aug 2016

• 1-4 september, Retreat; "Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor...", Bengt Larne
• 8-11 september, Retreat; "Ge mig det vattnet", Lars Nordblom
• 15-18 september, Mindfulness kurs, Ingemar Sköld

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1 Kor 1:1-9 och Matt 24:42-51

Barmhärtige Gud, du kallade den helige Ludvig från omsorgen om det jordiska riket till himmelrikets härlighet. Låt oss i vår jordiska kallelse söka ditt rike och din rättfärdighet.

Kära vänner! Det finns många som inspirerats till ett heligt liv av den helige Franciskus av Assisi, Ludvig den helige är ett sådant exempel. Han är den franciskanska lekmannaordens skyddshelgon, uppfostrades av franciskanerna, han blev kung av Frankrike vid 22 års ålder med det hindrade inte att han anslöt sig till Franciskus Tredje Orden. Både den helige Bonaventura och den helige Thomas av Aquino var nära vänner till kung Ludvig. Ludvig hade stor medkänsla för de fattiga och sjuka, bjöd till och med in fattiga till sitt eget bord, och ordnade måltider till behövande utanför slottet, betjänade personligen de spetälska. Kung Ludvig förkroppsligade ett franciskanskt lekmannaliv och han uppmuntrar oss i dag att omfamna kärleken till Gud, kärleken till nästan, att hata synden, att ta emot Eukaristin, och leva ett liv som bär omvändelsens frukter.

Genom Kristus Jesus har ”blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap.” Ja, Paulus skriver till och med att ”det inte saknas något i era nådegåvor”. Men kanske skulle vi be Gud om att få mindre än att hela tiden be om mer. För med alla gåvor och allt det goda Gud ger följer också ett ansvar, och i det konkreta livet är det svårt att hantera. Vi ser det hos kungar, företagsledare men också hos kyrkans ledare. Ludvig den helige är ett konkret exempel på en man som blev helig trots det stora ansvar han fått, han lät den makt han satt på bli en möjlighet till att leva ett heligt liv. Han visar också hur viktigt det är att den andliga dimensionen får finnas med i den mänskliga familjen.

”Tänk er en trogen och klok tjänare”, säger Jesus, då tänker vi i dag på Ludvig den helige, ”som av sin herre satts att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall”. Jesus vill peka på att vi har fått ett stort ansvar men också en stor nåd att kunna påverka våra familjer, kyrkan och vår kultur som trogna och kloka tjänare! Vi har blivit rika på allt, fått våra nådegåvor, för att i vår egen tid återinspirera en döende kultur.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar

RETREAT - “Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila”

Retreatledare är BENGT LARNE, präst i Arvika.