Välkommen hem till Berget

Påskfirande

Nystart

Rabatter

Läs vårt senaste Unum, 2017-1:
Intervju med föreståndaren om Bergets ekumeniska kallelse
Treenighetsikonen

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

13 mar 2017

• 23-26 mars, Retreat: “Stig upp och ät, annars orkar du inte hela vägen”, Rolf Pettersson
• 30/3-2/4, Introduktion till kontemplativ bön, Ann-Ida Fehn och Ingrid Eriksson
• 8-12/4, Retreat i "Stilla veckan", dagar av stillhet och eftertanke som en förberedelse för Påskens mysterium. Retreatledare är Ulf Ekman.
• 13-17/4, Fira påsk på Berget, från Skärtorsdagen till Annandag påsk! Vi erbjuder gemenskap i vår avkopplande miljö med tideböner, mässa, föredrag, möjlighet till kristen djupmeditation, enskilda samtal, fina promenader, med mera. Tillsammans får vi följa Påskens skeende och fira de Heliga Tre Påskdagarna.


Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jer 7:23-28 och Luk 11:14-23
Vid mitten av denna fastetid ber vi dig, Herre, inför påsken som nalkas, att du dag för dag låter oss se allt mer av vishetens och kunskapens skatter, som ligger dolda i din Son, Jesus Kristus.

Vid mitten av denna fastetid får vi lyssna till evangeliet då driver Jesus ut demoner och Jesus talar om att det han gör, det gör han med Guds finger. Guds finger är den helige Ande. Det är alltså den heliga Treenighetens närvaro som driver ut demonerna. Jesus kommer som den starkare, och övermannar djävulen, ”tar ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet.” Jesus är den starkare, som tar ifrån djävulen allt han tror sig ha, binder honom med Andens kraft. När vi släpper in Jesus i våra liv, hans Ande, då har vi släppt in den som är starkare, bundit och avväpnat de onda makterna. Med Jesus är vi inte längre ödegårdar, ett tomrum, vi är beboeliga, ett gästvänligt hus, ett hem för den heliga Treenigheten och därigenom, ett hem för alla.

Det handlar också om hur vi tar hand om oss själva, vår egenvård. "Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt", det är vad som sker när vårt inre liknar ett ödehus, när vi släpper in främmande makter i hjärtat. Det beror i sin tur på att vi låter oss berövas de vapen vi fått för att stå på vakt, just de vapen som fastetiden sätter i våra händer: bön, bot och barmhärtighet. Vid mitten av denna fastetid är det detta Kristi evangelium som når oss: "det är med Guds finger jag driver ut demonerna, Guds rike har nått er."


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - “Jag är det levande brödet från himlen”

Ledare för retreaten är LEIF W. ÖSTBORG, präst i Svenska kyrkan.

RETREAT - Möt mig, inspirera mig du!

Ledare för retreaten är BO ZETTERLUND, präst i Hedemora.