Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Läs mer om vårt höstprogram:Kom som volontär!
VolontärSenaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

31 mar 2015

• 9-12 april, Att leva i påskens ljus, Magnus Nyman
• 9-12 april, "Ett landskap kan sjunga om Gud, en kropp om ande" Meditationsfördjupning utifrån Dag Hammarskjöld. Eva Sköndahl och Carl-Göran Amnell
• 13-16 april, Inför Treenighetens mysterium, Sr Inger, Klaradals kloster
• 16-19 april - "Stig in i vår bönerytm"

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 50:4-9a och Matt 26:14-25
Herre, tack för din passion, förbered oss nu så att vi kan fira din påsk, den lidande kärlekens påsk!

Inga detaljer är för små för att inte få plats i Kristi passion. Allt han gör är en del av denna kärlek som lider. Till och med bordsplaceringen vid påskmåltiden är en del av hans passion. Jesus hade sagt till sina lärjungar: ”När du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, så att värden säger till dig när han kommer: Käre vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster” (Luk 14:10). Nu finner vi att Petrus har den nedersta platsen, vi läser: ”den lärjunge som Jesus älskade, låg intill honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: ”Herre, vem är det?” (Joh 13:24-25). Petrus ligger till bords på den nedersta platsen, mitt emot Johannes och Jesus. Jesus hade utvalt Petrus till att vara klippan: ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt 16:18), och nu har denna klippa tagit den nedersta platsen. Jesus var värd och Johannes hade uppgiften att betjäna Jesus, därför ligger han vid Jesu bröst. När Jesus ordnar för påskhögtid har Judas inte vilken plats som helst. Judas har hedersplatsen! Jesus, som värd, betjänade Judas, Judas låg alltså på hedersplatsen. Tänk att Judas hade hedersplatsen vid påskmåltiden! Han hade en självklar plats bland Jesu vänner, ja till och med hedersplatsen, och han betjänades av Jesus! Då blir också Jesu ord begripliga: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig”. Kärleken som lider, skakas i sitt innersta.

"Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Så vill Jesus hålla måltid med oss, så att hans påsk blir vår påsk. Det är den påsk där han är värd för påskmåltiden, där han ger oss hedersplatsen, den påsk där han riskerar att bli förrådd, förnekad, han själv är påskalammet, det är Kristi påsk, hans passions påsk, den lidande kärlekens påsk!

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

PÅSK PÅ HELA BERGET

Fira påsk i gemenskap i vår avkopplande miljö med tideböner, mässa, möjlighet till kristen djupmeditation, enskilda samtal, fina promenader, med mera.

ATT LEVA I PÅSKENS LJUS

Retreatledare är MAGNUS NYMAN, professor i idé- och lärdomshistoria, vicerektor vid Newmaninstitutet, präst i Katolska kyrkan.