Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Lyssna till en intervju med Sr Veronica OP i Vatikanradion!


PRESSMEDDELANDE
Från och med nästa år tar Berget ytterligare ett steg mot kyrkans synliga enhet. Morgonmässan enligt Svenska kyrkans ordning fortsätter att firas som tidigare. Nytt blir att en daglig katolsk mässa firas i anslutning till vespern. På så sätt kan katoliker, svenskkyrkliga och frikyrkliga fira mässa varje dag i samma kapell, på Berget! Detta är unikt i Sverige och i världen! Anledningen till förändringen är att flera medlemmar i kommuniteten ”Den Heliga Treenigheten”, däribland Bergets föreståndare Peder Bergqvist, upptas i Katolska kyrkan.
 
Information
Kommuniteten ”Den Heliga Treenigheten”, som ansvarar för Bergets verksamhet, tar detta steg för att ge Berget en tydlig kyrkorättslig ställning och stöd för att värna Bergets kallelse och framtid, säger Peder Bergqvist.

• Den fulla kommunionen med biskopen av Rom är nödvändig för de kristnas synliga enhet. Vi fortsätter att be och verka för alla kristnas synliga enhet i vårt dagliga liv och genom att fullfölja vår ekumeniska mission.
Berget har under vintern fört samtal med Troskongregationen i Rom och Stockholms katolska stift om förutsättningarna för ökad katolsk närvaro på Berget. Troskongregationen har, med påve Franciskus välsignelse, gett Berget sitt fulla stöd. Biskopen i Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, blir därmed kommunitetens beskyddare och en plan har lagts upp för föreståndarens vigning som katolsk präst.
• Hela kommuniteten är enig om denna väg. De medlemmar av kommuniteten som konverterar upptas i den gudstjänst där även jag upptas och vigs. På så sätt inlemmas kommuniteten i Katolska kyrkan tillsammans med sin präst, berättar Bergets föreståndare.
Kommuniteten på Berget kommer alltså även fortsättningsvis att vara ekumenisk och bestå av medlemmar från olika kyrkor och kyrkosamfund.
• Och för den som längtar efter en närmare anknytning till Bergets kallelse och böneliv finns möjligheten att vara associerad till kommuniteten och vara bosatt på annan ort, säger Peder Bergqvist.

Det som nu sker på Berget påverkar inte utbudet av retreater och kurser. Förändringen påverkar inte heller Bergets dagliga tidebönsrytm och det liv i andlig gemenskap som växt fram tillsammans med Bergets alla vänner under drygt 50 år.

Bergets föreståndare kommer att leda den katolska mässan och Bergets gårdspräster och de retreatledare som är präster i Svenska kyrkan kommer att leda den svenskkyrkliga mässan i S:t Davids kapell.


Fakta om Berget:
Stiftelsen Berget i Rättvik, med S:t Davidsgården och Meditationsgården, är en öppen mötesplats för alla som söker tystnad, stillhet, vila, återhämtning, gemenskap och andligt liv. Dess kallelse är de kristnas synliga enhet, vänskap, gemenskap och andlig fördjupning. I ekumenisk anda verkar Berget för att erbjuda retreater, kristen djupmeditation, kurser, bön och gemenskap för människor i vår tid. Medarbetare, vänner, retreat- och kursledare kommer från olika kristna traditioner.

Kontakt:

Ledare för kommuniteten:
Peder Bergqvist, .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress), 070-3865115
Styrelseordförande för Stiftelsen Berget:
Jan-eric Jonsgården, janeric.jonsgarden@gmail.com, 070-885 57 75

Berget blir inte en katolsk församling, inte en katolsk kursgård, utan vi fortsätter att vara det vi alltid varit, läs mer om vad vi är:
BERGETS JURIDISKA STATUS

Laga matTårta!

Vi behöver hjälp i vårt kök!

Tycker du om att laga mat och att leva i gemenskap?

Kan du hjälpa oss med matlagning kl. 10-15 vardagar?
eller
Kan du komma en eller flera helger och hjälpa till?
eller
Vill du vara volontär en längre tid?


Vi söker också dig som vill leva i en ekumenisk kommunitet med ansvar för matlagning och arbetsledning i köket.
Du blir en viktig del av vår gemenskap och vårt böneliv!

Hör av dig till Peder
.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
eller Ingrid
.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

INSAMLING 2015!
S:t Davidsgårdens fasad
Se hur långt insamlingen kommit!

Under detta år påbörjar vi en stor renovering av S:t Davidsgårdens duschar och toaletter.
Vi hoppas samtidigt kunna komma tillrätta med ventilationen och utöka antalet duschar på de båda våningsplanen från två till sex duschar.
Därför inleder vi en stor insamling av medel för att kunna genomföra denna viktiga satsning!
Gåvor tas tacksamt emot på bankgiro: 574-3323

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

24 sep 2015

• 8-11 oktober, Retreat; Sök Herren... Nils-Erik Åberg
• 9-11 oktober; En sång om försoning. Kurs med Anders Nyberg och Jennifer Furgeson
• 22-25 oktober. Retreat; Discretio - om förmågan att handa med omdöme och måtta, br Ingmar Svantesson
• 29/10-1/11; Meditation, mystik, kroppskännedom och dans. Leif Lindh, Margareta Bohlin och Karin Andelius
• 12-15 november, Retreat; Ur djupen ropar jag till dig Herre, Jim Lagerlöf

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jon 3:1-10 och Luk 10:38-42
Herre, tack för att du gör oss starka i stillheten!

I dag firar vi den helige Bruno. Född i Köln omkr. 1035. Efter studier i Paris prästvigdes han och undervisade i teologi, men då han drogs av en kallelse titt ett ensligt liv grundade han klostret La Chartreuse, ur vilken kartusianorden vuxit fram. Denna orden vill förena eremit- och gemenskapsliv. Död 1101.

Brunos hängivna liv i stillhet, bön och gemenskap med Gud pekar för oss på hur Herren, varje morgon, kallar oss in i sin närhet, till ett liv nära Jesus, i kyrkan, ett sakramentalt liv, med änglarna och helgonen.

Detta liv är också livet på Berget: ett liv i Guds närhet, ett sakramentalt liv, i kyrkan, en tillbedjan tillsammans med alla änglar och helgon. Ett liv i hans vänskap, gemenskap och enhet. Vi möter i dag Jesus hemma hos Marta och Maria, i hemmet i Betania. Ibland är vårt liv mer som Martas liv, ett tjänande med våra resurser, i köket, på kansliet, i boklådan, med städning o.s.v. Ibland är det mer som för Maria, att sitta vid Jesu fötter och lyssna, i stillhet, meditation. Det kan också vara en gemenskap som är mer som Marta och en annan som Maria, men även om Berget just nu måste visa stort mod, vara i centrum för folks olika åsikter och få stor uppmärksamhet, så är det ändå Marias och den helige Brunos väg som också är vår väg. Det är bönen, tystnaden, meditationen, tillbedjan, att tillsammans växa oss starka i stillheten!

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

“Sök Herren, åkalla honom medan han är nära!”

Retreatledare är NILS-ERIK ÅBERG, präst i Uppsala.

EN SÅNG OM FÖRSONING

Ordet ”försoning” har tveklöst fått en renässans. Från att ha blivit hopplöst omodernt och endast fört en undanskymd tillvaro i teologisk litteratur gällande olika aspekter av Jesu död på korset, så dyker det nu upp i var och varannan nyhetssändning från världens olika oroshärdar. Som om världen, i alla fall i teorin, gjort kopplingen att det blir ingen varaktig fred utan försoning.