Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Tack

ACT


Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

20 feb 2018

• 1-4 mars, Vilan bortom orden... Stig Petrone
• 15-18 mars, Om omsluter mig, Berth Löndahl
• 22-25 mars, Skriv din livsberättelse, Sonja Östergren
• 24-28 mars, Personligt vägledd retreat, Stig Petrone och Ann-Ida Fehn

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1 Pet 5:1-4 och Matt 16:13-19
Allsmäktige Gud, du som grundat din kyrka på den apostoliska bekännelsens klippa, låt oss aldrig rubbas i vår tro utan ha vårt fäste där genom alla tidens stormar.

Vi bryter fastetiden i dag med att sjunga Gloria, eftersom vi firar den helige Aposteln Petrus biskopsstol. Vi ber om Petrus förbön för alla människor och särskilt för biskopen av Rom, och alla kyrkans ledare.

Att fira den helige Aposteln Petrus biskopsstol handlar inte om att hedra en möbel, en stol, utan att om tacka Gud för hela kyrkans enhet, för den fasta punkten som den levande påven i alla tider utgör, enligt Kristi vilja, att Jesus bygger sin kyrka på Petrus, en mänsklig Klippa.

Petrus vet att han ska vara herde men inte herre för sin hjord. Han önskar att alla hans efterföljare i tjänsten ska se sig själva så; ”Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden”, ”inte av vinningslystnad utan av hängivenhet”. Petrus känner sin svaghet och har ofta bittert ångrat sin feghet i det avgörande ögonblicket. Kyrkans djupaste fundament finns i Petrus ödmjukhet. Vetskapen att vara älskad och utvald utan att kunna förtjäna det, att utifrån detta samverka med Gud, med hela sin person.

Nåden fulländar naturen, det gudomliga upptar det mänskliga i sig själv, renar, heliggör, gudomliggör, det som är inkarnationens kärna. Inkarnationen fortsätter och det får ett koncentrerat uttryck, i petrusämbetet, för hela kyrkans enhet. Det gudomliga görs närvarande i det mänskliga, utan att det mänskliga försvinner, det mänskliga befrias och fullkomnas. Och det gäller oss alla, att på djupet veta att vi är älskade utan att förtjäna det och att vi med den insikten samverkar med Gud i vår frihet så att vår mänsklighet befrias och fullkomnas. Inkarnationen är inte färdig, den fortsätter i Kyrkan, och i oss.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

KANTORSSTUDENTER PÅ BESÖK

Kantorsstudenter från Geijersskolan.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Dagar för dig som längtar efter avskildhet, tystnad och bön.