Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).

"Det var som att öppna en slussport och låta vattnet strömma in, nivåskillnaderna utplånades. Äntligen fick jag segla ut, tiden var inne" (Marianne).

Kökshjälp

Vårt nya program för sommaren och hösten 2017:
Nystart

Rabatter

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

10 jul 2017

• 20-23 juli, Retreat; Kom du mitt ljus, och upplys mitt mörker. Inger & Björn Gustavsson
• 7-10 augusti, Retreat; Jungfru Marias Lovsång, Inger Lis Ulsdal
• 10-13 augusti, Meditation, mystik och kroppskännedom, Leif Lindh och Margareta Bohlin
• 16-20 augusti, Meditationsdagar, Ingrid Eriksson och Joakim Rzepka
• 16-20 augusti, Retreat med enskild vägledning, Stig Petrone och Ann-Ida Fehn

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

2 Kung 4:8-11, 14-16a, Rom 6:3-4, 8-11, Matt 10:37-42
Gud, vår Fader, du som i dopet har gjort oss till ljusets barn, låt aldrig mörkret få makt över oss, utan ge oss nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande ljus.

Kära vänner! Denna dag vill Gud hjälpa oss att leva som kristna i överlåtelse till Jesus Kristus, i våra familjer och att se oss själva som delar av den stora familjen, kyrkan.

”Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” Så svarade den tolvårige Jesus till sin mor Maria. Och han svarar så till en mor som letat efter honom i tre dagar och trott att hon förlorat honom. Det svaret kompletteras av dagens evangelium: ”Den som älskar sin far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig”. När Jesus, på ett annat ställe, talar om att "hata" sina närmaste, betyder det inte att tycka illa om dem, utan att inte ens de närmaste får inta första platsen, den som tillhör Gud. Trots det är hans ord svåra att höra, och hur menar Jesus egentligen att kärleken till Gud och kärleken till föräldrar och familj ska hanteras?
Jesus själv är det tydligaste exemplet på hur lydnad för föräldrarna inte hindrar, utan bereder väg för äkta frihet. När tiden är inne går han den väg som är hans. Vi måste alla lämna vår far och vår mor för att leva i en ny familj, genom äktenskap, klosterlöften eller på annat sätt. Inga familjeband får väga tyngre än kärleken till Gud. ”Den som älskar far eller mor mer än mig, är mig inte värdig.” Också föräldrarna måste vara beredda att offra det käraste de fått. Den mänskliga familjen är en förberedelse till den nya familj som växer fram kring Jesus. Han blir vår mänsklige broder för att göra oss alla till Guds barn och varandras syskon. Den stora familjen upplöser inte, men helgar och fullkomnar alla familjeband. Jesus gör sin himmelske Fader till vår Fader och ger oss sin moder som vår andliga moder. På vägen dit får föräldrarna vikariera och vara ställföreträdare. Som barn i den familj vi tillhör får vi lära oss de första grunderna i att vara människa, och så är familjen urcellen för både samhälle och kyrka. Så, låt oss tacka Gud och be för våra familjer. Trots alla brister är den en gåva som förmedlat livet till oss. Föräldrar och barn, syskon, släktingar är gåvor. Vi är givna till varandra för att tillsammans ära Gud i den nya universella familj där Jesus samlar alla och gör alla familjer till en enda familj, i kyrkan.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MEDITATIVT MÅLERI

Genom att måla och forma kan vi få möta våra egna inre bilder och i skapandet öppna dörren till den inre vägen.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.