Välkommen hem till Berget

Nytt Program (Våren 2017)
Kapln 2016

Intervju med föreståndaren om Bergets ekumeniska kallelse
Treenighetsikonen


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

14 okt 2016

• 27-30 oktober, Retreat; Gud ge mig sinnesro, Torbjörn Ahlund
• 3-6 november, Allhelgonaretreat, Sr Veronica OP
• 10-13 november, Retreat; Barmhärtighet, p Fredrik Emanuelson OMI
• 10-13 november, Kurs: Meditera och skriv, Viktoria Myrén

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Syr 35:15b-17, 20-22a, 2 Tim 4:6-8, 16-18, Luk 18:9-14
Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn.

“Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen”. Livet är en kamp, eller snarare tron är en kamp! För Paulus är inte tron ett försanthållande av en sanning utan en kamp. Tron är ett beslut där det inte finns någon väg tillbaka, endast en väg framåt. Tron är en brottning och ett anspråkstagande av hela vårt synliga liv utifrån den kraft som kommer från vårt osynliga liv. Det är en brottning med de onda krafterna inom oss, en brottning för att dela Kristi seger, fångad mellan svaghet och styrka. Det är en kamp från tro till tro, där vi delar det trons liv som Jesus själv kämpade.

Det är också en kamp mellan farisen och tullindrivaren inom oss. Det är tullindrivarens ärlighet och ödmjukhet som vi måste göra till vår egen, eftersom vi ständigt är i behov av Guds förlåtelse och barmhärtighet. Liturgin vill hjälpa oss att vara som tullindrivaren, rent konkret, kroppsligt, genom att vi slår oss för bröstet, när vi bekänner vår synd och skuld. Det är det första steget, att våga se sig själv i ljuset från honom som skapat oss till att återspegla hans renhet och helighet. Att inte förklara bort eller skylla på omständigheterna. Gud ser och känner mig, inifrån och ut. Den ödmjuke vågar gå in i detta ljus. Den som vill lära känna Gud måste lära känna sig själv. Att fly från självkännedom är att fly från Gud. På den flyktvägen blir syndabekännelsen allt mer tom på innehåll medan hyckleriet växer. Det andra steget är att bekänna sin synd: ”Gud, var nådig mot mig syndare”. Tullindrivaren misströstade inte om Guds barmhärtighet. Han sade som det var. Och bad Gud om förbarmande.

Det enda Jesus säger, är att ”den som ödmjukar sig skall bli upphöjd”. Det är just där människan föds på nytt och Kristus tar gestalt i henne.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT - Till Härlighetens land - igen!

Ledare för retreaten är LENNART JONSSON, präst i Växjö, Teol. Dr. Fil. Kand.

RETREAT - Gud ge mig sinnesro

En retreat utifrån Frälsarkransen och Sinnesrobönen.
Retreatledare är TORBJÖRN AHLUND, kyrkoherde i Vadstena och Dals församlingar.