Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.


Göran LarssonKom som volontär!
VolontärSenaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

02 mar 2015

• 9-12 mars. Retreat: Att be med psaltaren - livsmod och livskamp, Björne Erixon
• 12-15 mars, Retreat; Möten med Jesus, Anders Göth
• 16-19 mars och 16-19 april - "Stig in i vår bönerytm"
• 9-12 april, Att leva i påskens ljus, Magnus Nyman
• 9-12 april, "Ett landskap kan sjunga om Gud, en kropp om ande" Meditationsfördjupning utifrån Dag Hammarskjöld. Eva Sköndahl och Carl-Göran Amnell

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

30 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1 Mos 37:3-28 och Matt 21:33-43, 45-46
Herre, gör oss alltmer hemma i din vänskap och enhet så att vi blir ett hus där andra kan känna sig hemma, vila sig, och möta dig och varandra (23/1 1964).

När Sonen till vingårdens ägare dödas så öppnas en ny och levande väg för enheten. Kyrkan har planterats av den himmelske vingårdsägaren som hans utvalda vingård. Vingården är Guds folk, den universella kyrkan, kallad att vara ett tecken och ett redskap för den innerligaste, intimaste, föreningen med Gud och för hela mänsklighetens enhet. Guds folk är Guds redskap för att föra alla människor till den fulla enheten i Kristus. I evangelierna ser vi hur Jesus bygger upp denna gemenskap och vänskap, en liten hjord med ett oerhört livskraftigt frö till enhet, vänskap, hopp och räddning för hela mänskligheten.

Kyrkan är ett folk ”förenat genom Faderns, Sonens och den helige Andes enhet”. Till det nya gudsfolket är alla människor kallade. I begynnelsen gjorde Gud människans natur till en enda och beslöt att han till sist skulle samla alla Guds skingrade barn till ett. Därför sände Gud sin Son och insatte honom till arvinge över allting för att vara allas lärare, kung och präst, huvudet för det nya och universella folket av Guds barn. Därför sände Gud till slut sin Sons Ande, Herren och Livgivaren. Den helige Ande samlar oss, både enskilt och tillsammans, till ett i apostlarnas undervisning och i gemenskapen, i brödbrytandet och bönerna. Alla troende som är skingrade över världen, står i gemenskap med varandra i den helige Ande, vi har en vänskap att vara hemma i.

Vår kallelse som Guds folk är att föra hela mänskligheten med varje folks goda, förmågor, tillgångar och seder, tillbaka till Kristus, dess huvud, i hans Andes enhet. Vi är kallade att vara en morgonrodnad för världen, att vittna om denna enhet och vänskap som förebådar och främjar en världsvid fred, vi är kallade att vara den vingård som bär frukt, genom lidande och död i Jesu efterföljd.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

PÅSKEN, alla högtiders moder - påsken i judisk och kristen tradition, roten som bär vår tro

Påsken kan verkligen med rätta kallas alla högtiders moder, eftersom både judendomen eller kristendomen vilar på påskens händelser både i Gamla och Nya testamentet. Göran Larsson är präst i Svenska kyrkan, teologie doktor och docent i judaistik. Han har varit direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Göran Larsson är fortfarande bosatt i Jerusalem, där han är präst i svenska församlingen och ägnar sig åt författarskap och undervisning i syfte att bygga broar mellan judar och kristna.

ATT BEDJA MED PSALTAREN - LIVSMOD OCH LIVSKAMP

Retreatledare är den ekumeniske pingstpredikanten BJÖRNE ERIXON.