Välkommen hem till Berget

Boende

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Berget 55 år

Bangladesh

Kökshjälp

Nystart

Rabatter

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

13 okt 2017

• 16-18 oktober, Retreat; Det är gott att hoppas i stillhet... Sr Veronica
• 19-22 oktober, Retreat; Han ger den trötte kraft, Nils-Erik Åberg
• 26-29 oktober, Yoga och meditation, Lena K-L och Charlotta Lindholm
• 2-5 november, Meditation, mystik och kroppskännedom, Margareta Bohlin och Leif Lindh
• 9-12 november, Personligt vägledd retreat, f Peder Bergqvist och Sr Veronica OP

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 25:6-9, Fil 4:12-14, 19-20 och Matt 22:1-14
Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda.

I dag riktar vi blicken mot de himmelska tingen och ber om hjälp att under vårt jordiska liv göra oss alltmer redo för himlen.

Påven Franciskus pontifikat började med en skarp uppmaning till kyrkan att gå ut. Gå ut till de svagaste, fattigaste, de som är utanför… I liknelsen går inbjudan vidare, från något internt och sedan längre och längre ut. "Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet". Det är utanför stadsportarna som vägarna skiljs och går åt olika håll. För den unga kyrkan handlade det om att budet går vidare från judar till hedningar. I dag handlar det om alla dem som står utanför kyrkan. Vi behöver denna missionsiver i dag i vårt land, Sverige behöver Katolska kyrkan, den katolska tron, gemenskapen och det sakramentala liv som Katolska kyrkan är bärare av.

Påve Franciskus skriver i sin första apostoliska uppmaning, Evangeliets glädje; ”Jag föredrar hellre en Kyrka med blåmärken, som har värk och blivit smutsig, därför att den har varit ute på gatorna, än en Kyrka som mår dåligt därför att sitter instängd och hänger fast vid sin egen säkerhet.” Jesus kallar oss att söka upp och ta hand om sårade, och att hela dem med ett barmhärtigt bemötande. Kyrkan bör vara ett fältsjukhus med öppna dörrar för den som knackar på, söker hjälp och stöd.
Gregorius den Store menar att mannen utan bröllopskläder som blir bunden till händer och fötter innan han kastas ut i mörkret handlar om hycklaren har låtit sina händer och fötter bindas av laster och synder. I stället för att gå ut till den fattige och fängslade, har han låtit sig bindas av själviskheten. I stället för att räcka ut sina händer till den nödställde och minste, har hans fokus varit att samla i egna lador. Straffet är en bekräftelse på hur han själv har levt sitt liv.

Men ingen kan ge det han eller hon inte själv har tagit emot, vi får inte förlora oss i en desperat aktivism. Det måste finnas ett tryggt hem i kyrkan, en stillhet, vila, liturgi, eukaristi, tystnad, kyrkan måste vara en kraftkälla… På Berget i Rättvik har vi ett motto: ”I stillheten blir du stark”. Att inte ha plats för stillheten inför Herren är som att sakna bröllopsdräkt. ”När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder.” Augustinus säger att många som är innanför i själva verket är utanför. Den drastiska bilden är en varning till den som lyssnar till evangeliet, som tillhör kyrkan och deltar i festen, men bara i yttre mening. Den som instämmer i tron, men inte vill veta av trons kraft och inte lever i kärleken.

När kungen sänder ut andra tjänare står det: ”de brydde sig inte om det”… att inte bry sig om Guds kärleksfulla inbjudan, hans kallelse, hans utsträckta arm till oss, är det mest tragiska som kan hända i en människas liv.

Men Guds ofattbara inbjudan och generositet står kvar. Evangeliets inbjudan gäller, likaså kallelsen att iklä sig kärlekens bröllopskläder. Gud begär ingenting av oss som han inte också ger kraft att utföra. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan så att vi kan älska och göra oss redo för himlen. Aposteln Paulus uttrycker det så: "Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft."


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

DET KONTEMPLATIVA LIVETS VANDRING I LJUS OCH MÖRKER

De dagliga undervisningspassen handlar om hur den kristna mystikens sökare genom tider av ljus och nåd och perioder av övergivenhet och känslor av gudsfrånvaro lär sej att i tystnadens rum bli uppmärksam på sitt inre.

RETREAT - “Han ger den trötte kraft”

Ledare för retreaten är NILS-ERIK ÅBERG, präst i Uppsala.