Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Tack

ACT
Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

13 mar 2018

• 24-28 mars, Personligt vägledd retreat, Stig Petrone och Ann-Ida Fehn
• 6-8 april, Att gå i den heliga Birgittas spår, Luca Ceasarini
• 12-15 april, Introduktion till kontemplativ bön, Ingrid Eriksson och Ann-Ida Fehn
• 19-22 april, Vänner kallar jag Er, Lena Brunell

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jer 11:18-20 och Joh 7:40-52
Barmhärtighetens Herre och tröstens Gud, styr våra hjärtan och tankar, ty utan nådens hjälp kan ingen leva dig till glädje. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

”Aldrig har någon människa talat som han.” Jesus säger något väsentligt om vad det är att vara människa. Jesus är normen, mönstret, för den sanna människan. Jesus visar framför allt inför sin Fader den sanna människans attityd. Men Jesus är mer; ”aldrig har någon människa talat som han”, han är sann människa utan att upphöra att vara sann Gud! Som Guds Son upptar han den mänskliga naturen i sin gudomliga natur, och visar Skaparen det skapade i dess skönhet och helighet. Det är här som vår gudomliggörelse börjar, han gudomliggör sin egen mänskliga natur för att sedan göra samma sak med hela den mänskliga naturen, hela skapelsen, allt ska återställas i honom.

Nikodemus får vara med om detta i sitt eget liv, den stegvisa sammansmältningen med Kristus. Först kommer han till Jesus om natten, något händer i honom: nytt ljus, nytt mod. Han blir mer sig själv, i en rörelse mot mognad och självkännedom. Nästa gång möter vi honom här i dag, när han försvarar Jesus inför Stora rådet. Han visar var han har sitt hjärta, han blir mer och mer sig själv, autentisk, sann. Sista gången vi träffar Nikodemos är tillsammans med Josef från Arimataia, när de ber Pilatus om att få begrava Jesu kropp. Nikodemus låter Jesus få mer och mer utrymme i sitt liv och så vågar han mer och mer säga ja till Jesus, visa mer och mer mod, han viker inte undan när de onda krafterna mobiliserar. Han får erfara hur han blir hel, helad, heliggjord, i Jesus: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Det vi får erfara i den heliga Eukaristin, mötet med den levande Guden i Kristi sakrament.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

MEDARBETARDAGAR

MEDARBETARDAGAR

SKRIV DIN LIVSBERÄTTELSE

Att skriva om sitt liv blir ett livsdokument, ett kulturarv. Det innebär även en möjlighet till överblick och självinsikt. Kursledare: SONJA ÖSTERGREN, journalist och fotograf.