Välkommen hem till Berget

Påskfirande

Nystart

Intervju med föreståndaren om Bergets ekumeniska kallelse
Treenighetsikonen

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

16 feb 2017

• 2-5 mars, Mystik, meditation och kroppskännedom, Leif Lind och Margareta Bohlin
• 9-12 mars, Retreat; Den goda kampen, Allan Willny
• 23-26 mars, Retreat: “Stig upp och ät, annars orkar du inte hela vägen”, Rolf Pettersson
• 30/3-2/4, Introduktion till kontemplativ bön, Ann-Ida Fehn och Ingrid Eriksson
• 8-12/4, Retreat i "Stilla veckan", dagar av stillhet och eftertanke som en förberedelse för Påskens mysterium. Retreatledare är Ulf Ekman.
• 13-17/4, Fira påsk på Berget, från Skärtorsdagen till Annandag påsk! Vi erbjuder gemenskap i vår avkopplande miljö med tideböner, mässa, föredrag, möjlighet till kristen djupmeditation, enskilda samtal, fina promenader, med mera. Tillsammans får vi följa Påskens skeende och fira de Heliga Tre Påskdagarna.


Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1Syr 6:5-17 och Mark 10:1-12
Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara gärningar, att det vi gör och säger alltid kan behaga dig.

När Paulus VI talade till FN i New York 1965 uttryckte han det som senare påvar upprepat, att kyrkan är "expert i mänsklighet" (Paulus VI, tal till FN den 4 oktober 1965). Det är provocerande, men omistligt eftersom det går tillbaka på det unika uppdrag som kyrkan fått av Kristus själv, att förkunna evangeliet om att Gud blivit människa i Jesus Kristus, för att han vill upphöja människan till det gudomliga. Därför talar både Jesus och kyrkan frimodigt om mänsklig vänskap, om kärlek och om äktenskap, för att peka på människans stora värdighet.

Gud har genom Kristus gått in i vad det är att vara människa och ser på djupet vad som kan ge människan glädje och hopp! Därför betonar kyrkan att Gud, just i äktenskapet, möter människan på ett unikt sätt. Ja, Kristus stannar kvar hos mannen och kvinnan för att de ska kunna älska varandra som han har älskat kyrkan och utgivit sig själv för henne. Mannen och kvinnans kärlek upptas i Guds kärlek och förenas med Guds kärlek så att de i Gud kan förverkliga människans höga kallelse. Gud fulländar genom sin nåd den mänskliga kärleken, genom att han sammanfogar två till ett. Det handlar om tillvarons grundläggande fundament, enheten, och att äktenskapet ärar Guds enhet! Det är Gud själv som sammanfogar man och kvinna, ”De är inte längre två utan ett”.

Man och kvinna är fullkomligt jämlika i sin inbördes olikhet, och de är kallade att ge sig hän åt varandra. När man och kvinna förenas blir de "ett kött", den enhet, där de fullbordas som personer, till Guds avbild och likhet. Både som olika personer och i sin enhet återspeglar man och kvinna i äktenskapet den Heliga Tre-Enigheten.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

KANTORSSTUDENTER PÅ BESÖK

Kantorsstudenter från Geijersskolan.

RETREAT - I heliga fastetider

”Herre, töm mig på allt jag är fylld av, och fyll mig med allt jag är tom på.”