Välkommen hem till Berget

Här kan du anmäla dig till våra retreater och kurser.

Läs mer om vårt höstprogram:Kom som volontär!
VolontärSenaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

13 apr 2015

• 23-26 april - "VARDAGENS KONTEMPLATION - ARVET EFTER THOMAS MERTON", dagar som leds av Lars Adolfsson.
• 30/4-3/5 Retreat; Längtan möter längtan, Bo Zetterlund.
• 7-10 maj, Meditera och Skriv, Viktoria Myrén.
• 14-20 maj, Mindfulness -det stora i det lilla, John Pååg.
• 4-7 juni, Djup ropar till djup, Stig Petrone.

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Hes 34:11-16, 1 Petr 2:22-25 och Joh 10:1-10
Vi tillber dig, vår allraheligaste Herre Jesus Kristus, här i S:t Davids och i alla dina kyrkor över hela jorden. Och vi lovprisar dig för att du med ditt heliga kors har återlöst världen.

Vi är får i den gode herdens vård. ”Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde… Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land… På ett gott bete skall jag driva dem i vall. . Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.” Ja, vad behöver man lägga till dessa ord som profeten Hesekiel får av Herren, det är så starka ord, så levande, sådan omsorg, kärlek, finkänslighet, hur Gud tar hand om oss!

”Fåren följer honom därför att de känner igen hans röst”. Det handlar om urskiljning, att urskilja herdens röst bland alla andra röster, och se att hans röst finns där som vägledning hela tiden genom den helige Ande som bor i oss. Guds gode Ande manar alldeles särskilt tydligt idag alla troende till enheten, att bli ett. Det är omöjligt att inte se detta ur ett enhetens perspektiv, hur Fadern samlar alla sina skingrade får till ett. Fårfållan är Kyrkan, det är enheten i kyrkan, gudstjänsten, mässan, tidebönerna, han är grinden in i gudstjänsten. Där finner vi bete, vi får näring och kraft. "Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete." Han vill att vi ska se honom i allt som sker. För vi ska gå in genom honom och ut genom honom och finna bete. Den gode herden ”har kommit för att vi skall ha liv, och liv i överflöd.”

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

BERGETS PRÄSTKONVENT -vårsamling

Fördjupning om “Ekumeniken på Berget och i hela Kyrkan”.

KRISTEN ENHET

Retreatledare är PIERRE HERNVALL, komminister i Almby församling, Örebro