Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)


BOKA RETREATER OCH KURSER FÖR VÅREN 2020


VÄLKOMMEN MED TILL BANGLADESH (tryck på bilden för mer information)
Bangladesh 2019

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 31/10 - 3/11, MÅLA OCH MEDITERA MED IOTAKORSET. Ledare är GUNNAR LIND, präst som har och levt en tid i Egypten inom den Koptiska kyrkan utsänd från Svenska Kyrkan. Han har i mer än 20 år firat Ökenmässa, och sedan 2003 lett Yotakors retreater, inspirerade av biskop Thomas, både i Egypten och på andra platser i Norden.
• 31/10 - 3/11, ALLHELGONARETREAT - vi lär oss att be i sankt Dominicus böneskola. Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget.
• 13/11 - 17/11, YOGARETREAT. Retreaten leds av ANNA-KARIN DARPÖ.
• 14/11 - 17/11, RETREAT - “Fader, jag överlämnar mig till dig”. I denna retreat söker vi med inspiration från Charles de Foucault ett djupare liv i Gud. Leds av PER ABRAHAMSSON, präst i Sjövik, medlem i Franciskus Tredje Orden (FTO).

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Rom 13:8-10 och Luk 14:25-33
Allsmäktige och barmhärtige Gud, din gåva är det att vi rätt kan tjäna dig. Låt inget hindra oss att nå det goda du har lovat.

Ett tecken på att människor efterföljde Jesus är orden: ”Stora skaror gick tillsammans med Jesus”. De attraherades av honom, de följde honom som får följer sin herde, som ett folk följer sin kung, som lärjungar följer sin lärare. Och Jesus vände sig till dem, han vände sitt ansikte till dem, och talade till dem med stor kärlek: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor” (Matt 11:28). Och så säger Jesus: ”om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge”.

Ja, det är viktigt att se att Jesus talar till personer som efterföljer honom, personer som kommer till honom, och att den handlar om efterföljelsens väg. Det är inte en befallning att hata sina föräldrar utifrån en naturlig ordning eftersom det motsäger första läsningen, det fjärde budordet och Jesu sammantagna undervisning. Utan det handlar om att hata synden, alltså att vi ska älska människor på ett sätt att deras synd hatas.

Flera kyrkofäder talar om att man faktiskt kan älska och hata på samma gång, och att man kan göra det på ett bra sätt och på ett dåligt sätt. Augustinus uttrycker det så här: ”Om du har älskat dåligt, då har du hatat. Om du har hatat väl, då har du älskat. Saliga de som har hatat det så att de inte må förstöra det genom att älska det.” Man ska alltså älska sig själv, sina föräldrar och familj så att man hatar synden och det onda. Och man ska hata sig själv, sina föräldrar och familj så att man endast älskar det goda som Gud vill.

Det är en andlig princip att stå emot det onda genom att ta avstånd från alla relationer som binder oss till synden, oavsett om det gäller oss själva eller våra föräldrar, eller här på Berget. Det är efterföljelsen som lägger av den gamla människan, som bär sitt kors och följer efter Kristus som hans lärjunge.

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

YOGARETREAT

Retreaten leds av ANNA-KARIN DARPÖ (.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)), som snart påbörjar sin allmäntjänstgöring som läkare. Hon har erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin, bland annat med mindfulnessundervisning för personer med kronisk smärta och depression. Som yogalärare arebtar hon terapeutiskt utifrån den forskning som finns idag om yoga mot stress.

RETREAT - “Fader, jag överlämnar mig till dig”

I denna retreat söker vi med inspiration från Charles de Foucault ett djupare liv i Gud. Leds av PER ABRAHAMSSON, präst i Sjövik, medlem i Franciskus Tredje Orden (FTO).