Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).

"Det var som att öppna en slussport och låta vattnet strömma in, nivåskillnaderna utplånades. Äntligen fick jag segla ut, tiden var inne" (Marianne).

Kökshjälp

Vårt nya program för sommaren och hösten 2017:
Nystart

Rabatter

Intervju med föreståndaren om Bergets ekumeniska kallelse
Treenighetsikonen

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

26 jun 2017

• 6-9 juli, Retreat; Djup ropar till djup, Annika & Urban Nordqvist
• 17-20 juli, Retreat; När tilliten djupnar, Björn Fyrlund
• 19-23 juli Meditationsdagar, Ingrid Eriksson
• 20-23 juli, Retreat; Kom du mitt ljus, och upplys mitt mörker. Inger & Björn Gustavsson
• 7-10 augusti, Retreat; Jungfru Marias Lovsång, Inger Lis Ulsdal
• 10-13 augusti, Meditation, mystik och kroppskännedom, Leif Lindh och Margareta Bohlin

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

1 Mos 15:1-12, 17-18 och Matt 7:15-20
Allsmäktige Gud, den helige biskopen Irenaeus fick uppdraget från dig att fastslå Kyrkans lära och stärka hennes enhet. Ge oss din nåd, så att vi lever av tron och hålls samman i kärleken och så blir en enda kropp i din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud.

Irenaeus är ett gott träd med god frukt som också kämpade mot falska profeter i den tidiga kyrkan. Irenaeus föddes ca år 115 i Mindre Asien, förmodligen nära Smyrna. Som ung lyssnade han till den helige Polykarpos, som i sin tur hade varit elev till självaste aposteln Johannes och även hade lyssnat till flera som hade sett Jesus själv. Polykarpos var insatt av apostlarna som biskop i Smyrna. Irenaeus hade även den kristna filosofen Justinus martyren som lärare, vilket man ser spår av i hans teologi. Kyrkan utsattes för fruktansvärda förföljelser och Irenaeus överlevde eftersom han blev sänd till Rom, vigdes till biskop. Under två decennier återuppbyggde Irenaeus som biskop sin härjade kyrka och skickade även missionärer till andra områden. Han gjorde stora ansträngningar för att tala det lokala galliska språket. Omkring år 190 medlar han i en konflikt i Rom mellan påven och kristna i Mindre Asien som inte ville fira påsken samtidigt som de kristna i Väst. Striden hade kunnat leda till en schism, men Irenaeus gav skäl för sitt namn (den fridsamme) och lyckades mäkla fred i kyrkan. Irenaeus ska ha levt tills år 202 och dött som martyr. Han begravdes under altaret i en kyrka i Lyon. År 1562 förstördes relikerna av protestanter.

Vi får goda frukter från trädet Irenaues och vi ber om hans förbön för oss och för kyrkans enhet.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

30-DAGARS IGNATIANSK RETREAT (DEL 3) fördelad på tre somrar

Retreatledare är jesuitpater FREDRIK HEIDING & SUSANNE CARLSSON, retreatledare & präst i Svenska kyrkan.

RETREAT - DJUP ROPAR TILL DJUP

- vila och återhämtning i Skaparens famn. Retreat med kristen djupmeditation.