Om Berget

Stiftelsen Berget är en öppen mötesplats för alla som söker tystnad, stillhet, vila, återhämtning, gemenskap och andligt liv.

Vår kallelse är kyrkans synliga enhet, vänskap, gemenskap och andlig fördjupning. Vi verkar ekumeniskt för att erbjuda retreater, kristen djupmeditation, kurser, bön och gemenskap för människor i vår tid.

innergården reflektion Medis
Här erbjuds två unika miljöer:

S:t Davidsgårdens fokus är retreater med tystnad, ostördhet, gudstjänst och bibelmeditation.

Meditationsgårdens fokus är att möta hela människan utifrån den kristna djupmeditationen samt kurser i andlig vägledning, etik och människosyn samt kulturens källor.

Verksamheten bedrivs på kristen grund. Målsättningen är att verka för andlig fördjupning och kyrkans enhet. Medarbetarna har sin bakgrund i olika kyrkor och samfund. Retreat- och kursledare kommer från olika kristna traditioner.

TIDEBÖNEN, tidegärden, är dagliga böner ur Psaltaren tillsammans med hymn, bibeltext, förbön och de nytestamentliga lovsångerna av Sakarias, Maria och Symeon. Traditionen att be skrivna böner kommer från det judiska folket. Jesus och apostlarna bad bönerna från Psaltaren och traditionen har sedan dess alltid funnits i kyrkan. Tidebönen för oss in i en världsvid bönegemenskap. Här finns alla mänskliga känslor: tacksamhet, glädje och förundran men också vrede, besvikelse och förtvivlan.
Den heliga mässan är centrum i bönen, pärlan i kyrkans liturgi och denna pärla är infattad i en ring av böner som helgar hela dagen: tidegärden. Tidebönen utsträcker mässans lovprisning och förbön till dygnets alla timmar. Tidebönen ger en god rytm åt varje dag.

Tider för Tideböner och den heliga Mässan på Berget:

Veckans gudstjänster


Läs mer om:

 • Kommuniteten
 •  

 • Kulturum- våra andliga rötter
 •  

 • S:t Sigfrids boklåda
 •  

 • Utgivna böcker och CD-skivor
 •  

  BERGETS NYHETSBREV
  Vill du få Bergets nyhetsbrev? Läs mer…

  Aktuellt på Berget

  MEDITATIONSLEDAR-UTBILDNINGEN 2019-2020

  Kursen vänder sig till dig som själv är van att meditera och vill få utbildning för att kunna leda meditationsgrupper i framför allt kyrka och församling.
  Målsättningen är att man efter kursen skall kunna ta hand om en meditationsgrupp i församlingen.

  RETREAT -  Gud kan bara älska - En retreat om Per Mases

  Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.