Om Berget

Stiftelsen Berget är en öppen mötesplats för alla som söker tystnad, stillhet, vila, återhämtning, gemenskap och andligt liv.

Vår kallelse är kyrkans synliga enhet, vänskap, gemenskap och andlig fördjupning. Vi verkar ekumeniskt för att erbjuda retreater, kristen djupmeditation, kurser, bön och gemenskap för människor i vår tid.

innergården reflektion Medis
Här erbjuds två unika miljöer:

S:t Davidsgårdens fokus är retreater med tystnad, ostördhet, gudstjänst och bibelmeditation.

Meditationsgårdens fokus är att möta hela människan utifrån den kristna djupmeditationen samt kurser i andlig vägledning, etik och människosyn samt kulturens källor.

Verksamheten bedrivs på kristen grund. Målsättningen är att verka för andlig fördjupning och kyrkans enhet. Medarbetarna har sin bakgrund i olika kyrkor och samfund. Retreat- och kursledare kommer från olika kristna traditioner.

TIDEBÖNEN, tidegärden, är dagliga böner ur Psaltaren tillsammans med hymn, bibeltext, förbön och de nytestamentliga lovsångerna av Sakarias, Maria och Symeon. Traditionen att be skrivna böner kommer från det judiska folket. Jesus och apostlarna bad bönerna från Psaltaren och traditionen har sedan dess alltid funnits i kyrkan. Tidebönen för oss in i en världsvid bönegemenskap. Här finns alla mänskliga känslor: tacksamhet, glädje och förundran men också vrede, besvikelse och förtvivlan.
Den heliga mässan är centrum i bönen, pärlan i kyrkans liturgi och denna pärla är infattad i en ring av böner som helgar hela dagen: tidegärden. Tidebönen utsträcker mässans lovprisning och förbön till dygnets alla timmar. Tidebönen ger en god rytm åt varje dag.

Tider för Tideböner och den heliga Mässan på Berget:

Veckans gudstjänster


Läs mer om:

 • Kommuniteten
 •  

 • Kulturum- våra andliga rötter
 •  

 • S:t Sigfrids boklåda
 •  

 • Utgivna böcker och CD-skivor
 •  

  BERGETS NYHETSBREV
  Vill du få Bergets nyhetsbrev? Läs mer…

  Aktuellt på Berget

  YOGARETREAT

  Retreaten leds av ANNA-KARIN DARPÖ (.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)), som snart påbörjar sin allmäntjänstgöring som läkare. Hon har erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin, bland annat med mindfulnessundervisning för personer med kronisk smärta och depression. Som yogalärare arebtar hon terapeutiskt utifrån den forskning som finns idag om yoga mot stress.

  RETREAT - “Fader, jag överlämnar mig till dig”

  I denna retreat söker vi med inspiration från Charles de Foucault ett djupare liv i Gud. Leds av PER ABRAHAMSSON, präst i Sjövik, medlem i Franciskus Tredje Orden (FTO).