Program efter datum / Activities listed according to date

MEDARBETARDAGAR

MEDARBETARDAGAR
Läs mer

SKRIV DIN LIVSBERÄTTELSE

Att skriva om sitt liv blir ett livsdokument, ett kulturarv. Det innebär även en möjlighet till överblick och självinsikt. Kursledare: SONJA ÖSTERGREN, journalist och fotograf.
Läs mer

PÅSK PÅ HELA BERGET

Tillsammans får vi följa Påskens skeende och fira de Heliga Tre Påskdagarna.
Läs mer

INÅT GÅR DE STORA HEMLIGHETERNAS VÄG

En samtalshelg i stillhet om verkligheten ur mystikens perspektiv.
Kursledare: LISBETH GUSTAFSSON, journalist och författare och BO PEHRSSON, ordförande i Stiftelsen Mäster Eckhart-Sällskapet.
Läs mer

MEDARBETARDAGAR

Dagar för Bergets medarbetare
Läs mer

INTRODUKTION TILL KONTEMPLATION

Ledare är ANN-IDA FEHN och INGRID ERIKSSON, båda tillhör kommuniteten Den Heliga Treenigheten på Berget.
Läs mer

STILLA DAGAR

Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”. Du lägger upp dagen som du själv önskar.
Läs mer

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) I SJÄLAVÅRDEN

Kursen vänder sig till själavårdare såsom präster, pastorer och diakoner. Kursen leds av JAN BYSTRÖM, Uppsala, är teolog och leg. psykoterapeut (KBT). Jesuitpater FREDRIK HEIDING medverkar också.
Läs mer

MARIA I VÅR TID

Genom samtal och meditation med Guds Moder Maria i fokus kan en djupare förståelse för hennes betydelse som förebild och vägvisare äga rum. Dessa dagar leds av BIRGITTA LÖWENDAHL, leg. psykoterapeut, konstnär och initiativtagare till föreningen Maria Regina Caeli.
Läs mer

JU-JUTSU - MENTAL TRÄNING - ZEN

Kursledare: INGEMAR SKÖLD, läkare, psykiater, har tränat Ju-jutsu i mer än 40 år, har 9:e graden av svart bälte.
Läs mer

Sida 1 av 3 sidor  1 2 3 > 

  • Vad är Berget?
  • Volontär på Berget
  • Vän med Berget
  • Retreat och meditation