”I stillheten blir jag stark” katekethelg på Berget

Pilgrimer

Hur kan jag hitta styrka och kraft i stillheten?
För första gången erbjuder KPN (katolska pedagogiska nämnden) och Bilda stilla dagar för kateketer på Berget. Berget är en katolsk ekumenisk retreatgård utanför Rättvik i Dalarna. Dagarna kommer att innehålla bön och stillhet, meditationsvandringar inspirerade av Guds ord och möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan kateketer. Helgen erbjuds som en möjlighet för kateketer att ”ladda batterierna”, att få vila och återhämtning, men också ny inspiration inför höstens insats i församlingens katekes.
Ledare: F Peder Bergqvist, katolsk präst och föreståndare på Berget, dominikansyster Veronica Tournier OP samt Ulrika Erlandsson, KPNs arbetande ordförande.

Anmälan på KPNs hemsida:
https://kpn.se/kurser-events/kurser-for-kateketer/i-stillheten-blir-jag-stark-katekethelg-pa-berget

Aktuellt på Berget

RETREAT - ”Nära vill jag leva, nära dig min Gud, i din omsorg finner själen ro”

Retreatledare är Inger och Björn Gustavsson.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.