Bönegemenskapen

INFORMATION OM S:T DAVIDS BÖNEGEMENSKAP
Boklådan

SYFTET
Syftet med S:t Davids bönegemenskap är att främja medlemmarnas andliga mognad och fördjupning av sin kristna kallelse. I den anda som råder på Berget får vi stöd i att leva ett liv i Kristi fotspår samt att vara ett synligt och levande bidrag till framväxten av den världsvida ekumeniken.

Medlemmar i Bergets Vänförening kan genom S:t Davids bönegemenskap befästa sin samhörighet med Berget och leva med i dess anda och böneliv i sina dagliga liv.

Steg ett för den som funderar på att gå med i bönegemenskapen är att gå med i Bergets Vänförening (300:-/år, insätts på Bergets bankgiro 574-3323)

Medlemskap i bönegemenskapen innebär ett personligt åtagande att:
- dagligen be bönegemenskapens bön:
Herre! Tack för att jag är i din kärlek och tillhör ditt eviga kärleksförbund.
Jag ber för alla i S:t Davids bönegemenskap ...
För livet på Berget och vännerna där ...
För mina närmaste ...
Och dem jag har i mina tankar ...
Förnya min vilja att bygga upp vänskapen kring dig och att se dig i varje människa jag möter.
Hjälp mig att använda mitt liv och de nådegåvor du gett mig i din tjänst och vara din medarbetare i varje situation.
Herre, fyll mitt hjärta med din kärlek.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

- På lördagar ber vi tillsammans Bergets completorium (20.45) och tänder ett välsignat ljus som ett synligt tecken på vår gemenskap med Berget och varandra.
- I möjligaste mån åtar sig Bönegemenskapens medlemmar att fira Mässa varje vecka,
- samt att försöka komma till Berget minst en gång per år.

Regelbundet får medlemmar i bönegemenskapen ett bönebrev med hälsning och fördjupning från Berget.

Då vi fått in din skriftliga bekräftelse att du vill vara medlem kommer du att tas upp i Bönegemenskapen genom att din bekräftelse ligger på altaret under mässan.
Ljusen som välsignas på Kyndelsmässodagen kan skickas hem mot en kostnad på 100:-.

Om du vill veta mer, eller bekräfta att du vill gå med så kontakta Ingrid Eriksson, ange namn och adress. Meddela oss:
- E-post:  .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
- Telefon: 0248-797170
- Brev: Tempelvägen 10, 795 91 RÄTTVIK

Bergets spiritualitet (se mer utförligt i ”Bergets vision”)
Vänskapen och den rofyllda förankringen i den gemensamma tron är förutsättningen för allt som blir till i Bergets miljö, säväl retreater som olika kurser i meditation, andlig vägledning, etik o.s.v.

Visionen om alla kristnas synliga enhet ”för att världen ska tro” (Joh 17:21-23) har funnits med från början i Bergets historia och liv. Den har börjat ta konkret gestalt och väckt hopp hos många. Kapellet på S:t Davidsgården, med Svenska kyrkans ordning för mässfirandet, står i samklang med gudstjänstlivet i det katolska kapellet S:t Dominicus. Tillsammans skapar de en djup frid på Berget.

Den innersta kärnan i gemenskapen är kommuniteten ”Den heliga Treenigheten”. Omkring den finns medarbetare som ser sitt djupare engagemang som en kallelse och som lever i det gemensamma livets rytm med mässa, tideböner, i bön och arbete, i personlig integritet och gemenskap.

Den bärande övertygelsen är att om gemenskapen uttrycker Kristi närvaro, genom att vara präglad av vänskap och kärlekens Ande, är den evangeliserande bara genom att finnas. Då förs människor in i tillitens relation till Gud, finner upprättelse, hopp, mening och förnyelse.

Endast som lärjungar som älskar varandra och dem vi möter, och som regelbundet söker försoning och inspiration i stillheten och lovsången, kan vi förmedla det som går utöver vad som behövs för den jordiska välfärden.

Vi, som känner oss ha vårt andliga hem på Berget, vill stärka gemenskapen och hemmahörigheten i Kristi kyrka.

”Om inte Herren bygger huset, är byggarnas möda förgäves” (Ps 127:1). Därför är förbönen någonting av det allra viktigaste och bönegemenskapen svarar på Guds kallelse att leva i samklang med denna Guds vilja och bön. Vi har en vänskap att vara hemma i.

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

RETREAT MED PILGRIMSVANDRING

Retreat med undervisning och en kortare vandring varje dag.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Tyvärr finns det inte längre taxi i Rättvik och Leksand och vi kan inte garantera att någon kan hämta dig på stationen. Du kan däremot när du anmäler dig notera ankomsttid i fältet “skjuts” så ska vi göra vad vi kan för att ordna det.