Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

NYTT PROGRAM FÖR ANDRA HALVAN AV 2019


Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Bläddra i Unum

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

Aktuella program

Läs mer

Tips på kommande kurser och retreater

• 17-19/5, STIG IN I VÅR BÖNERYTM
• 6-9/6 DANSEN I DIN KROPP - Himlen i ditt hjärta
• 6-9/6 RETREAT med PILGRIMSVANDRING ”Visa mig, Herre, din väg” (Ps 86:11)
• 20-23/6 RETREAT - Ödmjukhet, Kärlek och Glädje med BRODER MICAEL CHRISTOFFER SSF
• 20-23/6 PILGRIMSVANDRING
• 4-7/7 RETREAT med kristen djupmeditation med TOMMY HÄLLKVIST

Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Apg 15:1-2, 22-29, Upp 21:10-14, 22-24, Joh 14:23-29
Allsmäktige, evige Gud, låt påskens glädje bära oss som firar dessa femtio dagar till åminnelse av Herrens uppståndelse, så att vårt liv blir ett med vår tro.

Bergets initiativtagare och förste föreståndare, Nils-Hugo Ahlstedt, brukade tala om S:t Davidsgården som en skatt nedsänkt från himlen... Om vi ska se det behöver aposteln Johannes perspektiv. Johannes förs av en ängel upp på ett högt berg och får se hur den heliga staden kom­mer ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Johannes får se en dimension av Kyrkan, som vi lätt glömmer bort i dag, Kyrkan som något gudomligt, Kyrkan som he­lig. Det som sades om S:t Davidsgården, gäller än mer om Kyrkan. När vi hör ordet Kyrka tänker vi i första hand på hennes mänskliga och jordiska sida. Men vi tror på och bekänner en helig kyrka. Kyrkan är helig därför att den har gudomligt ursprung. Johannes ser att hon kom­mer ner från himlen, från Gud. Hon är planlagd och byggd av den gudomlige arki­tekten. Kyrkan är himlen som landat på jorden. Därför sjunger vi "Helig, helig, helig”... och den him­melska stad­en landar på altaret inför våra ögon, "full av Guds härlighet”.

Ja, också vi behöver se det som Johannes såg, den heliga staden, som kommer ner från him­len, full av Guds härlighet. Glömmer vi det himmelska målet förlorar vi orientering och mod; vad Berget är går då förlorat. Men med slutmålet för ögonen tänds hop­pet redan på den jord där him­len har lan­dat.

Och det är just slutmålet som ljuder i den heliga Mässan: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” Det är inte bara ord han lämnar kvar åt oss, utan det är en kom­munion, en gemenskap, vänskap, delaktighet och enhet som världen inte kan ge, och ingenting som vi själva kan skapa. Det är inte vi som ska förändra världen, utan Kristus som måste få möjlighet att förvandla oss! ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.”

LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

ATT ÖPPNA SIG FÖR GUD - personligt vägledd retreat

I retreatens stillhet möter vi Gud, vi öppnar oss för honom men det finns hinder som gör att vi går vilse. Under retreaten får du en personlig följeslagare som hjälper dig på vägen