Välkommen hem till Berget

"Här finns en öppenhet oavsett vem du är eller hur du är. Och då finns det plats för mig" (Eva).
"Tack för fyra fantastiska dygn på meditationsdagarna. Jag har aldrig varit med om något liknande! Det känns som helt nya sidor av livet visar sig för mig. Jag är så oändligt tacksam". (Viktor)

Läs vårt nya vårprogram och boka in dig på en retreat eller kurs:
Nytt Unum ute:

Senaste årsredovisningen, byggnadsbeskrivningar med mera

Senaste nyheterna

Tips på kommande kurser och retreater

18 jan 2018

• 8-11 februari, Retreat: kärlekens väg, Bosse Zetterlund
• 8-11 februari, Steg 11-helg, Ingemar Sköld och Gunnar Lind
• 15-18 februari, Kyrkomödrarna utmanar, Ann-Christine Lindvall och Sr Veronica OP
• 22-25 februari, Där tilliten djupnar, Björn Fyrlund
• 23-25 februari, Präst- och pastorsdagar
• 1-4 mars, Vilan bortom orden... Stig Petrone


Bilda
Våra kurser på Meditationsgården arrangeras i samarbete med Bilda.

Du kan också boka in dig enskilt för dagar på Berget!
Kanske vill du bara vara i stillhet under några dagar utan att följa en retreat- eller kursdagordning. Kontakta vårt kansli så kan du boka in dig de dagar då gården har rum lediga. Välkommen!

Läs mer

Bläddra i Unum

14 apr 2013

Här kan du bläddra i vår tidskrift UNUM

Läs mer

Programbladet

31 maj 2012

Aktuella program

Läs mer

Ord på vägen

Dagens Ord och Bergets Vision

av Peder Bergqvist

Jes 56:1, 6-7, Heb 12:18-19, 22-24, Joh 4:19-24
Gud, av levande och utvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike.

Den 18 januari firas årsdagen av invigningen av S:t Eriks katolska domkyrka. Dagen firas som en fest i hela stiftet som erinran om stiftets enhet kring sin biskop. En dag att särskilt be för Biskop Anders. Det är också första dagen i böneveckan för kristen enhet, där de fyra kyrkofamiljerna i vårt land samlas i gemensam bön för enheten i kyrkan. Materialet för Böneveckan för kristen enhet år 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Deras historiska arv med slaveri och sedan frihet präglar utformningen av innehållet.

Jesus verkar för försoning inom det judiska folket, mellan det judiska folket och andra folk, kulturer, i dag ser vi detta med relationen mellan judar och samarier. Det är alltid extra känsligt när man står så nära varandra, geografiskt, kulturellt, historiskt… På samma sätt mellan oss kristna, särskilt mellan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Jesus säger tydligt att ”frälsningen kommer från judarna”, men Jesus visar samtidigt den samariska kvinnan en oerhörd vänskap och kärlek i samtalet med henne och han säger att ”den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning.” När vi strävar efter enheten mellan de kristna bör vi också behålla denna spänning mellan sanningen och kärlek.

Det är intressant att se hur Jesus som ättling av David och jude förhåller sig till samarierna. Han visar redan under sitt jordiska liv enhetens och försoningens väg för alla folk, kulturer och religioner. Samarien hade en brokig historia, med rötterna i konflikten mellan nord- och sydriket, Israel och Juda. Jesus verkar för en försoning med samarierna genom att lyfta fram dem som föredömen för judarna, han kallas själv samarier av sina motståndare, och vi ser att samarien är viktig när kyrkans universalitet börjar ta form: ”ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8). Det bildas tidigt ett biskopssäte i Samarien som finns representerat vid de ekumeniska koncilierna. Böneveckan för kristen enhet har i år temat: ”Guds hand leder oss”. Det är denna tillit till Gud som måste visa vägen i alla våra ekumeniska relationer, Guds hand leder oss, i sanning och kärlek.


LÄS MER OM BERGETS VISION:

Bergets vision!

Aktuellt på Berget

RETREAT ”ÄRA DÅ GUD MED ER KROPP”

- en reträtt om Kroppens teologi. Retreatledare är SR SOFIE OP, Rögle kloster, dominikansyster och författare.

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.