Kommuniteten Den heliga Treenigheten

Kommuniteten på Berget är en ekumenisk kommunitet som lever i kärlek till Gud, i förtroendefull vänskap, i bön och arbete. I tjänst för Kristus vill kommuniteten bereda människor möjlighet till andlig fördjupning, inspiration och vägledning och till att älska Kristus och hans Kyrka. Vi välkomnar medlemmar från olika kyrkor och samfund.

Troskongregationen
CDF
Bilder på kommunitetens möte med Troskongregationen i Rom hösten 2013 samt i Sverige sommaren 2015.

Kommuniteten 2016
Kommunitetens medlemmar januari 2016.
Kommunitetens har just nu 12 medlemmar. Marie Erenius Bergqvist, Ingrid Eriksson, Margareta Andersson, Elsa Mases, Ann-Ida Fehn, Gunilla Andersson, Peder Bergqvist, Berit Edman, Sr Veronica OP, Kristina Andersson. Martin Holmberg.

Kommuniteten har också associerade medlemmar runt om i landet. Om man är intresserad av att bli associerad till kommuniteten tar man kontakt med Sr Veronica OP: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

På Berget lever kommuniteten Den Heliga Treenigheten! Kommunitetens kallelse är att leva just på Berget för att;
• vittna om Guds kärlek för alla människor
• att ”leva kyrkan”:
• att ta emot alla människor som Gud kallar till Berget på våra två gårdar.

Vårt liv är ett liv:
• i bön
• i ömsesidig kärlek
• i tjänst

Vi lever i en synlig enhet, gemenskap och vänskap med Jesus Kristus i centrum. Vi vill inspirera hela kyrkan till denna synliga gemenskap och vänskap.

Vi kallas in i Den Heliga Treenighetens gemenskap. Liksom Mose på det heliga berget möter vi Gud ansikte mot ansikte. Liksom Jesu lärjungar på förklaringsberget går vi in i Guds mysterium:
• vi hör Faderns röst,
• vi omsluts i Andens ljus,
• vi betraktar Sonen i hans härlighet.

Gemenskapens medlemmar kommer från olika kyrkor och har en gemensam kallelse, en kallelse som handlar om att “leva Kyrkan”, det vill säga att:

 • leva i Mässan och tidebönen
 • växa till i kunskap om Gud
 • leva i gemenskap
 • upprätthålla och erbjuda Bergets miljö och verksamhet till andra människor
 • välkomna och känna igen Kristus i dem som kommer som gäster eller medarbetare
 • bära dem och varandra i förbön
 • låta allting ske i saligprisningarnas anda - glädje, enkelhet och barmhärtighet

 • Kommunitetsbild
  LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR

   

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Indien 2015:

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Rom 2013:

  Aktuellt på Berget

  Meditationsledarutbildning

  Kursen vänder sig till dig som själv är van att meditera och vill få utbildning för att kunna leda meditationsgrupper i framför allt kyrka och församling.
  Målsättningen är att man efter kursen skall kunna ta hand om en meditationsgrupp i församlingen.

  GUDS VILJA MED MITT LIV- introduktion till Ignatius av Loyolas Andliga övningar

  Jesus Kristus kallar människor till efterföljelse och var och en får ett alldeles personligt uppdrag. Men hur vet jag vilken min kallelse är?