Kommuniteten “Den Heliga Treenigheten på Berget”

Kommuniteten

Kommuniteten på Berget är en ekumenisk kommunitet som lever i kärlek till Gud, i förtroendefull vänskap, i bön och arbete. I tjänst för Kristus vill kommuniteten bereda människor möjlighet till andlig fördjupning, inspiration och vägledning och till att älska Kristus och hans Kyrka. Vi välkomnar medlemmar från olika kyrkor och samfund.

Kommuniteten 2019

Kommunitetens medlemmar november 2018
Kommuniteten har just nu 12 medlemmar, nio fasta och tre associerade. Marie Erenius Bergqvist, Kristina Andersson, Per Englund, Margareta Andersson, Birgit Andersson, Sr Veronica OP, Ingrid Eriksson,  Berit Edman, Br Emmanuel OCD, Elsa Mases, fader Peder Bergqvist, Kristina Andersson. Gunilla Andersson inte med på bilden.

Troskongregationen
CDF
Bilder på kommunitetens möte med Troskongregationen i Rom hösten 2013 samt i Sverige sommaren 2015.

Kommuniteten har också associerade medlemmar runt om i landet. Om man är intresserad av att bli associerad till kommuniteten tar man kontakt med fader Peder Bergqvist: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

På Berget lever kommuniteten Den Heliga Treenigheten! Kommunitetens kallelse är att leva just på Berget för att;
• vittna om Guds kärlek för alla människor
• att ”leva kyrkan”:
• att ta emot alla människor som Gud kallar till Berget på våra två gårdar.

Vårt liv är ett liv:
• i bön
• i ömsesidig kärlek
• i tjänst

Vi lever i en synlig enhet, gemenskap och vänskap med Jesus Kristus i centrum. Vi vill inspirera hela kyrkan till denna synliga gemenskap och vänskap.

Vi kallas in i Den Heliga Treenighetens gemenskap. Liksom Mose på det heliga berget möter vi Gud ansikte mot ansikte. Liksom Jesu lärjungar på förklaringsberget går vi in i Guds mysterium:
• vi hör Faderns röst,
• vi omsluts i Andens ljus,
• vi betraktar Sonen i hans härlighet.

Gemenskapens medlemmar kommer från olika kyrkor och har en gemensam kallelse, en kallelse som handlar om att “leva Kyrkan”, det vill säga att:

 • leva i Mässan och tidebönen
 • växa till i kunskap om Gud
 • leva i gemenskap
 • upprätthålla och erbjuda Bergets miljö och verksamhet till andra människor
 • välkomna och känna igen Kristus i dem som kommer som gäster eller medarbetare
 • bära dem och varandra i förbön
 • låta allting ske i saligprisningarnas anda - glädje, enkelhet och barmhärtighet

 • Kommunitetsbild
  LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR

   

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Indien 2015:

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Rom 2013:

  Aktuellt på Berget

  RETREAT - I den helige Franciskus anda

  I den helige Franciskus anda

  STIG IN I VÅR BÖNERYTM

  Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

  • Berget
  • Veckans gudstjänster
  • Meditation
  • Meditationsgrupper
  • Retreat
  • Volontär
  • Kommuniteten
  • Vänförening
  • Boklådan
  • Läsplan
  • Karta
  • Gåvor
  • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!