Kommuniteten Den heliga Treenigheten

Kommuniteten på Berget är inne i en spännande process för att få stöd av både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan.

Troskongregationen
CDF
Bilder på kommunitetens möte med Troskongregationen i Rom hösten 2013 samt i Sverige sommaren 2015.

Kommuniteten 2016
Kommunitetens medlemmar januari 2016.
Kommunitetens har just nu 12 medlemmar. Marie Erenius Bergqvist, Ingrid Eriksson, Margareta Andersson, Elsa Mases, Ann-Ida Fehn, Gunilla Andersson, Peder Bergqvist, Berit Edman, Sr Veronica OP, Kristina Andersson. Martin Holmberg.

Kommuniteten har också associerade medlemmar runt om i landet. Om man är intresserad av att bli associerad till kommuniteten tar man kontakt med Sr Veronica OP: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

På Berget lever kommuniteten Den Heliga Treenigheten! Kommunitetens kallelse är att leva just på Berget för att;
• vittna om Guds kärlek för alla människor
• att ”leva kyrkan”:
• att ta emot alla människor som Gud kallar till Berget på våra två gårdar.

Vårt liv är ett liv:
• i bön
• i ömsesidig kärlek
• i tjänst

Vi lever i en synlig enhet, gemenskap och vänskap med Jesus Kristus i centrum. Vi vill inspirera hela kyrkan till denna synliga gemenskap och vänskap.

Vi kallas in i Den Heliga Treenighetens gemenskap. Liksom Mose på det heliga berget möter vi Gud ansikte mot ansikte. Liksom Jesu lärjungar på förklaringsberget går vi in i Guds mysterium:
• vi hör Faderns röst,
• vi omsluts i Andens ljus,
• vi betraktar Sonen i hans härlighet.

Gemenskapens medlemmar kommer från olika kyrkor och har en gemensam kallelse, en kallelse som handlar om att “leva Kyrkan”, det vill säga att:

 • leva i Mässan och tidebönen
 • växa till i kunskap om Gud
 • leva i gemenskap
 • upprätthålla och erbjuda Bergets miljö och verksamhet till andra människor
 • välkomna och känna igen Kristus i dem som kommer som gäster eller medarbetare
 • bära dem och varandra i förbön
 • låta allting ske i saligprisningarnas anda - glädje, enkelhet och barmhärtighet

 • Kommunitetsbild
  LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR

   

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Indien 2015:

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Rom 2013:

  Aktuellt på Berget

  RETREAT - personligt vägledd retreat

  Du får en bibeltext att meditera över och ett personligt vägledningssamtal varje dag. På förmiddagen en kort undervisning och på kvällen tillfälle till gemensam meditation.

  MEDITATIONSDAGAR

  Dagar för vila och återhämtning. Vi erbjuder meditation cirka 4 timmar per dag. I meditationen lär vi oss att sitta oss till stillhet och ro.