Kommuniteten “Den Heliga Treenigheten”

Kommuniteten på Berget är en ekumenisk kommunitet som lever i kärlek till Gud, i förtroendefull vänskap, i bön och arbete. I tjänst för Kristus vill kommuniteten bereda människor möjlighet till andlig fördjupning, inspiration och vägledning och till att älska Kristus och hans Kyrka. Vi välkomnar medlemmar från olika kyrkor och samfund.

Kommuniteten 2018

Kommunitetens medlemmar november 2018
Kommuniteten har just nu 13 medlemmar, nio fasta och fyra associerade. Marie Erenius Bergqvist, Kristina Andersson, Per Englund, Margareta Andersson, Birgit Andersson, Sr Veronica OP, Ingrid Eriksson,  Berit Edman,, Br Emmanuel OCD, Elsa Mases, fader Peder Bergqvist. Ann-Ida Fehn och Gunilla Andersson inte med på bilden.

Troskongregationen
CDF
Bilder på kommunitetens möte med Troskongregationen i Rom hösten 2013 samt i Sverige sommaren 2015.

Kommuniteten har också associerade medlemmar runt om i landet. Om man är intresserad av att bli associerad till kommuniteten tar man kontakt med fader Peder Bergqvist: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

På Berget lever kommuniteten Den Heliga Treenigheten! Kommunitetens kallelse är att leva just på Berget för att;
• vittna om Guds kärlek för alla människor
• att ”leva kyrkan”:
• att ta emot alla människor som Gud kallar till Berget på våra två gårdar.

Vårt liv är ett liv:
• i bön
• i ömsesidig kärlek
• i tjänst

Vi lever i en synlig enhet, gemenskap och vänskap med Jesus Kristus i centrum. Vi vill inspirera hela kyrkan till denna synliga gemenskap och vänskap.

Vi kallas in i Den Heliga Treenighetens gemenskap. Liksom Mose på det heliga berget möter vi Gud ansikte mot ansikte. Liksom Jesu lärjungar på förklaringsberget går vi in i Guds mysterium:
• vi hör Faderns röst,
• vi omsluts i Andens ljus,
• vi betraktar Sonen i hans härlighet.

Gemenskapens medlemmar kommer från olika kyrkor och har en gemensam kallelse, en kallelse som handlar om att “leva Kyrkan”, det vill säga att:

 • leva i Mässan och tidebönen
 • växa till i kunskap om Gud
 • leva i gemenskap
 • upprätthålla och erbjuda Bergets miljö och verksamhet till andra människor
 • välkomna och känna igen Kristus i dem som kommer som gäster eller medarbetare
 • bära dem och varandra i förbön
 • låta allting ske i saligprisningarnas anda - glädje, enkelhet och barmhärtighet

 • Kommunitetsbild
  LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR

   

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Indien 2015:

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Rom 2013:

  Aktuellt på Berget

  MEDITATIONSLEDAR-UTBILDNINGEN 2019-2020

  Kursen vänder sig till dig som själv är van att meditera och vill få utbildning för att kunna leda meditationsgrupper i framför allt kyrka och församling.
  Målsättningen är att man efter kursen skall kunna ta hand om en meditationsgrupp i församlingen.

  RETREAT -  Gud kan bara älska - En retreat om Per Mases

  Retreaten leds av pastor Peter Halldorf.