Kommuniteten “Den Heliga Treenigheten på Berget”

Kommuniteten

Kommuniteten på Berget är en ekumenisk kommunitet som lever i kärlek till Gud, i förtroendefull vänskap, i bön och arbete. I tjänst för Kristus vill kommuniteten bereda människor möjlighet till andlig fördjupning, inspiration och vägledning och till att älska Kristus och hans Kyrka. Vi välkomnar medlemmar från olika kyrkor och samfund.

Följ kommunitetens youtubekanal: kommuniteten på Berget!

Kommunitetens hemsida>
UPPTÄCK KOMMUNITETENS HEMSIDA!

Kommunitetens medlemmar augusti 2022
Kommuniteten har just nu av sex fasta och sex associerade. Marie Erenius Bergqvist, Kristina Andersson, Margareta Andersson, Ingrid Eriksson, Berit Edman, fader Peder Bergqvist, Per Englund, Birgit Andersson, Gunilla Andersson, Allan Willny och Firozeh, Elsa Mases.

Troskongregationen
CDF
Bilder på kommunitetens möte med Troskongregationen i Rom hösten 2013 samt i Sverige sommaren 2015.

Kommuniteten har också associerade medlemmar runt om i landet. Om man är intresserad av att bli associerad till kommuniteten tar man kontakt med fader Peder Bergqvist: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)
Du som under lång tid och vid många tillfällen deltagit i livet på Berget, står i nära relation till husfolket och vill att detta ska få komma till uttryck, kan bli associerad medlem. Här följer ett utdrag ur kommunitetens regel, där associativt medlemskap beskrivs: “Vänner som inte bor på Berget, men som önskar vara en del av kommuniteten, tar kontakt med kommunitetens ledare och de utformar en personligt anpassad levnadsregel utifrån kommunitetens regel i sin helhet. Den som sedan accepteras av kommuniteten kan avlägga sina löften och lägga fram sin personliga levnadsregel, som sedan årligen förnyas på Berget. Löftesavläggelsen kan med fördel ske i samband med vänföreningens årsmöteshelg. De associerade kan vara med på kommunitetens möten i samband med medarbetardagarna och förnya sin regel samtidigt med kommuniteten.”

På Berget lever kommuniteten Den Heliga Treenigheten! Kommunitetens kallelse är att leva just på Berget för att;
• vittna om Guds kärlek för alla människor
• att ”leva kyrkan”:
• att ta emot alla människor som Gud kallar till Berget på våra två gårdar.

Vårt liv är ett liv:
• i bön
• i ömsesidig kärlek
• i tjänst

Vi lever i en synlig enhet, gemenskap och vänskap med Jesus Kristus i centrum. Vi vill inspirera hela kyrkan till denna synliga gemenskap och vänskap.

Vi kallas in i Den Heliga Treenighetens gemenskap. Liksom Mose på det heliga berget möter vi Gud ansikte mot ansikte. Liksom Jesu lärjungar på förklaringsberget går vi in i Guds mysterium:
• vi hör Faderns röst,
• vi omsluts i Andens ljus,
• vi betraktar Sonen i hans härlighet.

Gemenskapens medlemmar kommer från olika kyrkor och har en gemensam kallelse, en kallelse som handlar om att “leva Kyrkan”, det vill säga att:

 • leva i Mässan och tidebönen
 • växa till i kunskap om Gud
 • leva i gemenskap
 • upprätthålla och erbjuda Bergets miljö och verksamhet till andra människor
 • välkomna och känna igen Kristus i dem som kommer som gäster eller medarbetare
 • bära dem och varandra i förbön
 • låta allting ske i saligprisningarnas anda - glädje, enkelhet och barmhärtighet

 • Kommunitetsbild
  LYSSNA TILL INTERVJUER MED NÅGRA KOMMUNITETSMEDLEMMAR

   

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Indien 2015:

  Dagbok och bilder från kommunitetens pilgrimsresa till Rom 2013:

  Aktuellt på Berget

  STIG IN I VÅR BÖNERYTM

  Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

  FÖRUNDRAN - ”INNANFÖR OCH UTANFÖR SIG SJÄLV” - MED BIBLIOTERAPI

  Biblioterapi är ett samlingsnamn för insatser där olika typer av texter används som utgångspunkt för att utforska ens inre liv; som tankar, känslor, minnen och längtan.

  BERGETS NYHETSBREV:
  • Berget
  • Veckans gudstjänster
  • Meditation
  • Meditationsgrupper
  • Retreat
  • Volontär
  • Kommuniteten
  • Vänförening
  • Boklådan
  • Läsplan
  • Karta
  • Gåvor
  • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Tyvärr finns det inte längre taxi i Rättvik och Leksand och vi kan inte garantera att någon kan hämta dig på stationen. Du kan däremot när du anmäler dig notera ankomsttid i fältet “skjuts” så ska vi göra vad vi kan för att ordna det.