Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Från och med nästa år tar Berget ytterligare ett steg mot kyrkans synliga enhet. Morgonmässan enligt Svenska kyrkans ordning fortsätter att firas som tidigare. Nytt blir att en daglig katolsk mässa firas i anslutning till vespern. På så sätt kan katoliker, svenskkyrkliga och frikyrkliga fira mässa varje dag i samma kapell, på Berget! Detta är unikt i Sverige och i världen! Anledningen till förändringen är att flera medlemmar i kommuniteten ”Den Heliga Treenigheten”, däribland Bergets föreståndare Peder Bergqvist, upptas i Katolska kyrkan.
Information
Kommuniteten ”Den Heliga Treenigheten”, som ansvarar för Bergets verksamhet, tar detta steg för att ge Berget en tydlig kyrkorättslig ställning och stöd för att värna Bergets kallelse och framtid, säger Peder Bergqvist.

• Den fulla kommunionen med biskopen av Rom är nödvändig för de kristnas synliga enhet. Vi fortsätter att be och verka för alla kristnas synliga enhet i vårt dagliga liv och genom att fullfölja vår ekumeniska mission.
Berget har under vintern fört samtal med Troskongregationen i Rom och Stockholms katolska stift om förutsättningarna för ökad katolsk närvaro på Berget. Troskongregationen har, med påve Franciskus välsignelse, gett Berget sitt fulla stöd. Biskopen i Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, blir därmed kommunitetens beskyddare och en plan har lagts upp för föreståndarens vigning som katolsk präst.
• Hela kommuniteten är enig om denna väg. De medlemmar av kommuniteten som konverterar upptas i den gudstjänst där även jag upptas och vigs. På så sätt inlemmas kommuniteten i Katolska kyrkan tillsammans med sin präst, berättar Bergets föreståndare.
Kommuniteten på Berget kommer alltså även fortsättningsvis att vara ekumenisk och bestå av medlemmar från olika kyrkor och kyrkosamfund.
• Och för den som längtar efter en närmare anknytning till Bergets kallelse och böneliv finns möjligheten att vara associerad till kommuniteten och vara bosatt på annan ort, säger Peder Bergqvist.

Det som nu sker på Berget påverkar inte utbudet av retreater och kurser. Förändringen påverkar inte heller Bergets dagliga tidebönsrytm och det liv i andlig gemenskap som växt fram tillsammans med Bergets alla vänner under drygt 50 år.

Bergets föreståndare kommer att leda den katolska mässan och Bergets gårdspräster och de retreatledare som är präster i Svenska kyrkan kommer att leda den svenskkyrkliga mässan i S:t Davids kapell.

Fakta om Berget:
Stiftelsen Berget i Rättvik, med S:t Davidsgården och Meditationsgården, är en öppen mötesplats för alla som söker tystnad, stillhet, vila, återhämtning, gemenskap och andligt liv. Dess kallelse är de kristnas synliga enhet, vänskap, gemenskap och andlig fördjupning. I ekumenisk anda verkar Berget för att erbjuda retreater, kristen djupmeditation, kurser, bön och gemenskap för människor i vår tid. Medarbetare, vänner, retreat- och kursledare kommer från olika kristna traditioner.

Kontakt:

Ledare för kommuniteten:
Peder Bergqvist, .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress), 070-3865115
Styrelseordförande för Stiftelsen Berget:
Jan-eric Jonsgården, .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress), 070-885 57 75

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till enskilda samtal

Möjlighet till enskild vägledning och samtal.

RETREAT - ”VILKEN VÄN VI HAR I JESUS”

En retreat om att leva i vänskap med Jesus

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!