Donationer och Gåvor

Gåvor

Stiftelsen Berget är helt beroende av gåvor från enskilda för att klara sitt uppdrag.
De intäkter vi får från vår gästverksamhet täcker inte de kostnader som Berget har och ändå är kostnaderna nere på en osannolikt låg nivå. Är efter år har exempelvis personalkostnaderna sjunkit och i dag sköts i princip hela verksamheten av ideella krafter.

belysning
Vårt Swish-nummer är: 123 337 20 75


Insamling

UTBYGGNAD AV S:T DOMINICUS KAPELL
Bergets Vision 20: “Malungsstugan, mellan de båda gårdarna, med S:t Dominicus kapell och dess påtagliga Kristusnärvaro – påminner oss ständigt om de stora andliga rikedomar som vi får ta emot i det förtroendefulla samarbetet protestantiskt - katolskt. Det katolska kapellet börjar bli för alltför trångt och behöver utvidgas.”
Just nu pågår en insamling för att kunna bygga ut detta fina kapell. Du kan bidra direkt genom att klicka på knappen nedan eller betala in på vårt bankgiro och ange “S:t Dominicus kapell”.


Gåvor
Livet på Berget är en gåva!
Varje gäst, medarbetare, vän – alla är en gåva till gemenskapen!
För att Berget ska fortsätta leva och erbjuda kurser och retreater till rimliga priser är vi beroende av era gåvor, även ekonomiskt. Vi står just nu inför stora utmaningar, att reparera och bygga nya medarbetarbostäder bland annat. Din gåva kan bli till stor hjälp och nytta
Om Du vill stödja Bergets vision och kallelse att verka för andlig fördjupning och Kyrkans enhet så finns det flera sätt för dig att stödja:

Tack för Din gåva hälsar vännerna på Berget!
Testamente
En testamentsgåva är ett sätt att stödja en verksamhet som betytt mycket i ens eget liv och som man önskar ska kunna fortsätta betyda mycket för andra människor.
Stiftelsen Berget har inga fasta inkomster. Ett sätt att stödja den framtida verksamheten är att skriva ett testamente till förmån för Berget. Man kan förordna att allt eller en viss del av tillgångarna skall tillfalla Stiftelsen Berget.
När man undertecknar ett testamente, fordras det att två personer som känner den som testamenterar är närvarande och sedan bevittnar namnteckningen. Testamentet bör sedan förvaras väl.
Ett annat sätt att stödja Berget är att i en dödsannons sätta in “Istället för blommor tänk på Stiftelsen Berget i Rättvik, BG 574-3323”

Skänk din aktieutdelning skattefritt till Berget
Så här gör du:
Du behöver ett VP-konto eller en depå för att kunna skänka bort din aktieutdelning. Om du inte vill donera hela utdelningen kan du öppna ett nytt VP-konto där du lägger de delar vars utdelning du vill skänka. Donationen är löpande och om du vill att den ska upphöra måste du anmäla det på en speciell blankett på VP-kontot eller kontakta banken om du har en depå.

1. Din donation måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om årets utdelning.
2. Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
3. Det är viktigt att skilja mellan om aktierna finns på VP-konto eller om de ligger i depå, de framgår av årsbeskedet från banken
4. Om du har VP-konto ska du fylla i blanketten “Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för VP-konto” och sedan lämna blanketten till din bank. En länk till pdf-filen som behövs finns här.
5. Om du har depå ska du be din bank om hjälp.
6. Spara kvittot från överföringen, det ska bifogas deklarationen följande år för att du ska slippa skatt.
För att du ska kunna skänka skattefritt måste du som har aktier meddela din bank redan före aktiebolagets årsstämma vilken organisation du vill stödja. Utdelningen måste alltså skänkas bort innan den nått dig.

Bergets kontouppgifter
Organisationsnummer:
883200-5949

Bankgiro: 574-3323

Bankkontonummer:
Clearingnr: 6469
Kontonr: 797 128 298

Betalning från utlandet:
IBAN = SE9260000000000797128298
BIC = HANDSESS

Momsregistreringsnummer/VAT-nummer:
SE883200594901

Länk till ”Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för Vp-konto

Aktuellt på Berget

BERGETS ÅRSMÖTEN

Välkomna till Bergets årsmöten

STIG IN I VÅR BÖNERYTM - med möjlighet till samtal

Du kommer på fredag och stannar en eller flera dagar.

BERGETS NYHETSBREV:
 • Berget
 • Veckans gudstjänster
 • Meditation
 • Meditationsgrupper
 • Retreat
 • Volontär
 • Kommuniteten
 • Vänförening
 • Boklådan
 • Läsplan
 • Karta
 • Gåvor
 • Hur kommer man till Berget? Berget ligger 3 km norr om Rättviks järnvägs- och busstation vid väg 70 mot Mora. Anländer Du med tåg eller buss? Då vill du kanske ha skjuts från stationen i Rättvik till Berget. Ring då Sverigetaxi 0247-14700 eller 0775-50 50 50. Förboka gärna!