Kökshjälp

Husmor

För dig som är intresserad av att laga mat och arbeta i kök så söker vi hjälp i våra kök till hösten 2017.

Livet på Berget är en helhet av bön, arbete och gemenskap.

Har du frågor kontakta Peder: .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

En lite annorlunda kökstjänst

Vi på Stiftelsen Berget söker nu en ny köksansvarig som är öppen för ett livsstilsombyte.
När det gäller denna tjänst är det viktigare för oss att du är ”rätt person” och passar in i vår gemenskap, snarare än att du har lång erfarenhet av köksarbete (men detta meriteras så klart högt). Att arbeta på Berget är mer än ett jobb. Majoriteten av oss som arbetar här bor på Berget (detta är dock inget krav) och vi deltar aktivt i verksamheten. Du behöver inte vara troende för att bli en av våra medarbetare men det är viktigt att du kan gå in i vår verksamhet med ett nyfiket sinne och ett öppet hjärta och bli en aktiv del av vår gemenskap. 
Stiftelsen Berget i Rättvik är en ekumenisk miljö, där människor från olika kyrkor och samfund möts. Stiftelsen erbjuder retreater och kurser på kristen grund. S:t Davidsgården är en renodlad retreatgård medan Meditationsgården erbjuder kurser och retreater som kan vara utformade på lite olika sätt.

Verksamhet
Vi har en kallelse att verka för andlig fördjupning och för kyrkans synliga enhet genom bön, arbete och gemenskap. Vår uppgift är också att ta emot gäster och verka för andlig fördjupning.
Vårt uppdrag är att – tillsammans med hela den världsvida kyrkan - samla in människor i den livgivande och helande miljö som finns när vänskapen i Kristus och troheten mot honom lever. Vänskapen och kärleken till Kristus och hans kyrka är gåvor som måste vårdas.
Gemenskap och vänskap
Att vara medarbetare på Berget är en kallelse. Här kommer du in i en gemenskap, vars uppgift är att i bön och arbete “leva kyrkan”. Vår gemenskap står för en livsstil, där vi i vår omsorg om varandra och våra gäster vill vårda vänskapen och den gemenskap vi har i Kristus. I kärlek och barmhärtighet vill vi visa att Kristus är närvarande i och ibland oss.

Stillhet och tystnad
Berget är en miljö, där vi värnar och vårdar inte bara gemenskapen, utan också stillheten och tystnaden. Våra retreater på S:t Davidsgården hålls till exempel alltid i tystnad och när man vistas utanför köket på gården är det tystnad som råder.

Gudstjänstliv
Gudstjänstlivet ger en ram och en fast struktur åt livet på Berget. Både svenskyrklig mässa och katolsk mässa firas oftast dagligen, förutsatt att det finns en katolsk och svenskkyrklig präst på plats. När du bor och arbetar på Berget deltar du i ett regelbundet gudstjänstliv, där vi i bönen bygger upp vår enhet och vår vänskap.

Arbete och arbetsmiljö
Arbetet på Berget sker till stora delar på ideell grund. Vi i kommuniteten (10 personer) bor här hela tiden men vi har alltid volontärer som arbetar i köket under kortare eller längre perioder.
I din roll som köksansvarig planerar och skriver du matsedlarna för frukost, lunch och middag, lagar mat och ta hand om inköpen. Allt arbete görs tillsammans med volontärerna men du har det huvudsakliga ansvaret att driva dessa aktiviteter. Antalet gäster kan variera men normalt sett lagas maten för cirka 20-40 personer (inklusive husfolket). Vi lagar all mat från grunden och sätter högt värde på kvalitet och odlar i viss utsträckning egna grödor under sommaren. Vi har stort fokus på vegetarisk kost då alla middagar är vegetariska.
I början arbetar du aldrig ensam. Successivt som du lär dig arbetet och dess uppgifter får du ta mer och mer eget ansvar tills du är en fullfjädrad köksansvarig som är redo att axla hela rollen.
Arbetstiden är schemalagd. Du arbetar 40 tim/vecka, med en eller ett par dagar ledigt åt gången. Du har du även givetvis rätt till semester.
Som medarbetare deltar du i Bergets interna verksamheter så som volontärfördjupning, medarbetarsamling, söndagskvällar och medarbetardagar ingår i arbetstiden.
Den som arbetar på Berget minst tre månader har möjlighet att delta i en kurs eller retreat på arbetstid.

Prov-vecka
Eftersom Berget är en speciell miljö måste du som vill bli medarbetare först komma och känna dig för under en provvecka, för att därefter åka hem och tänka över erfarenheten. För denna vecka utgår ingen ersättning. Denna vecka ger både oss och dig en möjlighet att känna på varandra och se om du är rätt person.
Som medarbetare ingår mat och logi samt tillgång till internet, datorer, TV, tvättstuga, bil, cyklar samt bastu.
Känner du kallelsen så lyssna på den och hör dig till oss på Berget.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Välkommen!

 

Aktuellt på Berget

STIG IN I VÅR BÖNERYTM

Du kommer på måndagen och stannar en eller flera dagar.

KURS I IKONMÅLERI - ”Min själ priser Herrens storhet”

Årets kurs i ikonmåleri utgår från Maria och ikonen ’Salus Populi Romani’ – ikonen