S:t Davidsgården

bänk händer kapellbild


S:t Davidsgården är en retreatgård, byggd endast för retreat. Här har givits retreater sedan 1962. I retreaten lämnar man sin vardag, för att kunna lyssna inåt och uppåt– man ”solar sig i Guds kärlek”.

”I tystnaden och stillheten blir du stark”.

Retreatdagen byggs upp av den dagliga Mässan och tidebönerna. Du erbjuds också att meditera över bibelns texter i ledda bibelmeditationer.
Nyckelbegrepp för S:t Davidsgården är stillhet, kravlöshet, tillitsfullt lyssnande och öppenhet mot Gud, ordlös gemenskap.

En retreatdag på S:t Davidsgården:
7.30 Väckning med psalmsång och klockor
08.30 Mässa
          Frukost
10.15 Bibelmeditation (eller vägledning)
12.00 Vägledning (eller ingenting)
12.45 Middagsbön
          Middag
16.00 Bibelmeditation (eller vägledning)
17.30   Vesper
          Kvällsmat
20.00   Kvällste
20.45   Completorium


David
S:t David av Munktorp har gett namn åt S:t Davidsgården. Han kom som missionär från England och är Västmanlands skyddshelgon och apostel för Västerås stift. David dog år 1080. Hans helgondag är den 25 Juni.

Bön: “Evige Gud, du ingav den helige David en så stor kärlek till människorna att han utan att förtröttas gjorde gott mot dem om dagen och bad för dem om natten. Sänd även oss din kärleks ande, så att vi efter vår ringa förmåga hjälper dem som behöver vår förbön.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.”

Aktuellt på Berget

STILLA DAGAR med meditation

Du får komma till Bergets miljö och ”bara vara”.

RETREAT - personligt vägledd retreat

En personligt vägledd retreat med en gemensam inledning under förmiddagen, en text att meditera över och ett personligt samtal med retreatledaren varje dag.
Retreatledare är SR VERONICA OP, medarbetare på Berget.